Generali, emerytalny biznes MetLife i Grupa Nationale Nederlanden

Dodano: 15-09-2022
Publikator: informacja prasowa

Generali PTE SA, należące do Grupy Generali poprzez Generali TU SA, podpisało umowę nabycia przedsiębiorstwa od MetLife PTE SA (Polska), należącego do holenderskiej międzynarodowej grupy finansowej NN/Nationale-Nederlanden. Powyższe przewiduje przeniesienie "umowy o zarządzanie" funduszami OFE i DFE oraz odpowiednich składników przedsiębiorstwa.

Transakcja wymaga zatwierdzenia przez KNF oraz odpowiednie organy antymonopolowe (w tym lokalnie UOKiK), co jest wymagane w przypadku tego typu transakcji.

Dzięki przejęciu Generali awansuje w rankingu funduszy emerytalnych w Polsce na 4. miejsce z ok. 13 proc. udziałem w rynku, 19,2 mld zł aktywów pod zarządzaniem i 2,4 mln klientów (według danych na koniec lipca 2022).

wstecz