Firma pożyczkowa wyłudzała od klientów składki ubezpieczenia w zamian za rzekome udzielenie finansowania

Dodano: 19-12-2018

ANG Spółdzielnia złożyła zawiadomienie do organów nadzoru na działania firmy pożyczkowej „Kredyt Mrówka”. Wniosek jest wynikiem skarg, jakie napływały do pośrednika na działalność firmy, a szczególnie wymóg wykupu polisy ubezpieczeniowej przed zawarciem umowy.   

Skargi klientów zaczęły napływać do ANG Spółdzielni pod koniec listopada tego roku. Pożyczkobiorcy wskazywali w nich na narzucony przez „Kredyt Mrówka” obowiązek zakupu ubezpieczenia. Jak informowano osoby ubiegające się o finansowanie, bez spełnienia tego wymogu nie będzie możliwe sprawdzenia wniosku, a tym samym udzielenie pożyczki. Wysokość żądanej składki wynosiła 145 zł. Dane do uiszczenia opłaty zawierały jedynie nr rachunku bankowego, bez podania nazwy spółki. Po dokonaniu wpłaty klientom nie udzielano finansowania.  

– Uznaliśmy, że jest to ewidentna próba wyłudzenia pieniędzy przez firmę, która stoi za tą „inicjatywą”. Podjęliśmy się weryfikacji podmiotu. Bardzo szybko okazało się, że jest to wykorzystywanie trudnej sytuacji klientów, którzy często w kłopotach chwytają się ostatniej deski ratunku, wpłacają wymagane opłaty i nie dostają obiecanych pożyczek – mówi Artur Nowak-Gocławski, prezes ANG Spółdzielni.

ANG Spółdzielnia postanowiła zgłosić proceder do UOKiK, Rzecznika Finansowego, KNF oraz Federacji Konsumentów. Jak wyjaśnia prezes ANG, takie aktywne działanie jest obowiązkiem wszystkich uczestników rynku usług finansowych, którym zależy na bezpieczeństwie klientów.

wstecz