EuCO wywalczyła 1 mln zł odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC za szkodę osobową

Dodano: 23-03-2017

Kancelaria odszkodowawcza EuCO poinformowała o rekordowym odszkodowaniu 1 mln zł, jakie udało się wywalczyć od ubezpieczyciela dla poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym sprzed 18 lat.

W dniu 20 czerwca 1998 r. 18-letni mężczyzna podróżował z kolegą samochodem. Wspólnie udawali się do domu przyjaciół. Pojazdem kierował kolega poszkodowanego. Mężczyzna nie stosował się do przepisów Kodeksu ruchu drogowego, poruszał się z niedozwoloną prędkością. W pewnym momencie kierowca stracił panowanie nad kierownicą, zjechał do rowu i uderzył w drzewo. Pasażer wskutek zdarzenia doznał urazu kręgosłupa. Mężczyzna jest sparaliżowany nie może się poruszać, potrzebuje całodobowej opieki i pomocy w codziennych czynnościach.

Zakład ubezpieczeń wypłacił poszkodowanemu odszkodowanie w wysokości 45 tys. zł. Po 14 latach od wypadku rodzina mężczyzny zgłosiła się do Europejskiego Centrum Odszkodowań. Ta odwołała się od decyzji zakładu ubezpieczeń, wskutek czego kwota odszkodowania została zwiększona o sumę 150 tys. zł. 

Kancelaria odszkodowawcza uznała, że przyznana w postepowaniu odwoławczym kwota jest rażąco niska względem stanu zdrowia poszkodowanego i sytuacji jego rodziny. W 2015 r. zdecydowano o wytoczeniu powództwa przeciwko zakładowi ubezpieczeń, w którym ubezpieczenie OC posiadał kierowca - sprawca zdarzenia. Poszkodowany domagał się przyznania dodatkowej kwoty odszkodowania w wysokości 805 tys. zł. Sąd I instancji uznał żądania poszkodowanego za zasadne i zasądził od pozwanego towarzystwa ubezpieczeń kwotę 805 tys. zł.

Pozwany zakład ubezpieczeń wniósł apelację, w której domagał się obniżenia zasądzonej kwoty o 300 tys. zł. W dniu 16 marca 2017 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu odrzucił apelację pozwanego i podtrzymał wyrok sądu I instancji.

Ostatecznie, wskutek działania kancelarii odszkodowawczej, pierwotna kwota odszkodowania przyznana przez zakład ubezpieczeń w wysokości 45 tys. zł została powiększona o 950 tys. zł.

wstecz