EuCO: świadczenia za nieudane wakacje coraz częstsze

Dodano: 04-06-2018

Katarzyna Rykała z Kancelarii Radców Prawnych EuCO w rozmowie z red. portalu lex.pl podpowiada, co należy zrobić w przypadku nieudanej wycieczki zakupionej od touroperatora.

Jak przypomina ekspertka, roszczenia z tytułu zmarnowanych wakacji przysługują na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy o usługach turystycznych, zgodnie z którym organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Ponadto, dodatkową podstawę żądań może stanowić art. 471 Kodeksu cywilnego, regulujący roszczenia odszkodowawcze za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów.  Osoby niezadowolone z realizacji umowy przez touroperatora mogą uzyskać zwrot od 40% do nawet 100% kosztów podróży.

- Ustalenie wysokości należnego odszkodowania, będzie zależało od rodzaju wyrządzonych szkód, spowodowanych niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy o usłudze turystycznej - wyjaśnia Rykała.

Jak podaje ekspertka, na rynku funkcjonuje tzw. tabela frankfurcka. Zostały w niej określone kwoty odszkodowań za różnego rodzaju uchybienia ze strony organizatorów imprezy turystycznej. I tak za niespełnienie standardów hotelu z zawartymi w ofercie, klienci mogą otrzymać od 10 do 25 proc. wartości wycieczki, w przypadku większej odległości do plaży niż wynikającej z oferty - od 5 do 15 proc. Inne zgłaszane roszczenia obejmują m.in. zbyt małą powierzchnię balkonu, brak widoku na morze lub niedziałającą klimatyzację.

- Poza roszczeniami majątkowymi, wynikającymi z rozbieżności pomiędzy ofertą a prawdziwą jakością świadczonych usług, mamy możliwość dochodzić również roszczeń za dyskomfort odczuwany w związku z tym, że dana wycieczka, wyjazd nie spełnia naszych oczekiwań - dodaje Rykała.

wstecz