ERGO Hestia została sygnatariuszem Karty Różnorodności

Dodano: 07-12-2016

Grupa ERGO Hestia oraz Fundacja Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia podpisały Kartę Różnorodności, w ten sposób weszły do grona 154 instytucji wspierających równe traktowanie w miejscu pracy i zarządzanie różnorodnością.

Razem z zakładem ubezpieczeń w dniu 6 grudnia 2016 r. Kartę Różnorodności podpisało Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym i firma ProContact.

- Podpisanie Karty Różnorodności jest dla nas naturalną konsekwencją dotychczas prowadzonych działań w zakresie zarządzania różnorodnością, które pokazują, że rozumiemy, akceptujemy i doceniamy różnice między ludźmi  mówi Mario Zamarripa, odpowiedzialny za projekt zrównoważonego rozwoju w Grupie ERGO Hestia.

Grupa ERGO Hestia od 10 lat współpracuje z Fundacją Integralia. Sopockiemu ubezpieczycielowi zależy na tworzeniu miejsc pracy przyjaznych osobom z niepełnosprawnością. Ponadto, Grupa stara się o zachowanie parytetu płci w kadrze menedżerskiej.

- Od początku stawiamy również na parytet płci – udział kobiet wśród wyższej kadry menedżerskiej ERGO Hestii wynosi obecnie aż 44%. Wraz z rozwojem całej organizacji coraz więcej w niej także rozwiązań, które wspierają pracowników w godzeniu obowiązków w pracy z potrzebami rodzinnymi. Dlatego nasi pracownicy mogą korzystać z firmowego przedszkola czy elastycznego czasu pracy. Jednocześnie Karta jest dla nas zobowiązaniem i dobrym narzędziem, które zmobilizuje nas do tworzenia w firmie kolejnych inicjatyw służących zarządzaniu różnorodnością, aby aktywnie przeciwdziałać dyskryminacji i mobbingowi oraz tworzyć przyjazne miejsca pracy – dodaje Mario Zamarripa.

Oprócz ERGO Hestii sygnatariuszami Karty Różnorodności są m.in. PZU, LINK4 TU S.A., Aviva, która przyjęła Kartę jako jedna z pierwszych spółek w 2012 r.

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską. Powstała w celu promocji i rozpowszechniania polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Sygnatariuszami Karty w Polsce jest 157 organizacji i ponad 7 tysięcy firm i instytucji publicznych z 16 krajów Unii Europejskiej. W Polsce inicjatywa jest koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Sygnatariusze Karty zobowiązują się do wyeliminowania ze swoich organizacji wszelkich przejawów dyskryminacji i działania na rzecz tworzenia oraz promocji różnorodności. Jednocześnie, instytucje i formy wyrażają w ten sposób gotowość do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w działania zgodne z celami Karty Różnorodności. W Polsce po raz pierwszy Kartę Różnorodności podpisano 14 lutego 2012 r. 

wstecz