EIOPA przyjmuje propozycje Komisji Europejskiej w sprawie wzmocnienia nadzoru nad rynkiem finansowym w Europie

Dodano: 22-09-2017
Publikator: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych przyjął propozycje Komisji Europejskiej, mające na celu wzmocnienie nadzoru nad rynkami finansowymi w państwach członkowskich, a także poprawę integracji w tym obszarze (czytaj więcej: KE chce wzmocnić nadzór nad rynkami finansowymi UE).

EIOPA zaznacza, iż mocno wierzy w zintegrowane i całościowe podejście prowadzenia nadzoru. Wskazuje, że dalsze zwiększanie konwergencji w zakresie nadzoru poprzez konsekwentne stosowanie praktyk nadzoru w całej Unii Europejskiej przyczyni się do złagodzenia ryzyka, a tym samym do poprawy ochrony beneficjentów i ubezpieczających, a także do zapewnienia stabilności finansowej wszystkim obywatelom Europy.

- EIOPA jest gotowa do podjęcia, proponowanej silniejszej roli w zakresie spójności nadzoru – powiedział Gabriel Bernardino, przewodniczący EIOPA.

EIOPA wskazuje, iż będzie wspierać Komisję Europejską, Parlament Europejski i Radę w nadchodzących dyskusjach.

wstecz