EIOPA powołała Grupę ds. etyki cyfryzacji ubezpieczeń

Dodano: 18-09-2019
Publikator: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych powołał Konsultacyjną Grupę Ekspertów ds. Etyki Cyfryzacji w Ubezpieczeniach. Jej celem będzie wspieranie Urzędu w tworzeniu zasad cyfrowej odpowiedzialności w branży ubezpieczeniowej.  

Utworzenie Grupy było jednym z wniosków powstałych po przeglądzie wykorzystania analiz big data w ubezpieczeniach komunikacyjnych i zdrowotnych. W raporcie zawarto m.in., że jest wiele korzyści z cyfryzacji i automatyzacji ale wiążą się z nimi także pewne zagrożenia. Znalezienie metod przeciwdziałania występowaniu tych zagrożeń, szczególnie w pricingu, będzie jednym z głównych obszarów pracy Grupy Ekspertów przy EIOPA. 

Grupa będzie też pełnić rolę doradczą dla EIOPA w zakresie promowania stabilnych metod zarządzania innymi obszarami rozwoju big data, w tym uczenia maszynowego lub sztucznej inteligencji.

Do udziału w pracach Grupy został zaproszony m.in. Piotr Czublun, senior partner Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI, partner merytoryczny portalu beinsured.pl.

Pierwsze spotkanie Grupy zaplanowane jest na 8 października.

wstecz