EIOPA: Konsultacje w sprawie wytycznych dotyczących ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych

Dodano: 06-02-2017
Publikator: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

W dniu 2 lutego 2017 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował dokument konsultacyjny w sprawie wytycznych dotyczących ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, które zawierają struktury utrudniające konsumentom prawidłowe zrozumienie związanego z nimi ryzyka.

Wytyczne te zostały opracowane zgodnie z art. 30 (7) i (8) dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń (IDD). Dyrektywa nakłada na pośrednika ubezpieczeniowego lub zakład ubezpieczeń obowiązek przeprowadzenia oceny odpowiedniości i stosowności ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych do potrzeb klienta jako część procesu sprzedaży. Jednakże, kiedy różne warunki są spełnione, w tym jeżeli ubezpieczeniowy produkt inwestycyjny nie ma złożonej struktury może on zostać sprzedany bez uprzedniego testu odpowiedniości do potrzeb klienta, m.in. na zasadzie realizacji zamówienia klienta. 

Wytyczne obejmują ocenę wszystkich rodzajów ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. Określają kryteria identyfikacji cech produktów, które mogą być trudne do zrozumienia dla klienta. Dotyczą one na przykład charakteru opłat uiszczanych przez klienta oraz możliwość wykupu produktu przed dniem jego zapadalności. Ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne o takich cechach, będą uważane za złożone i dlatego nie będą kwalifikować się do sprzedaży na zasadzie jedynie realizacji zamówienia klienta.

EIOPA zachęca zainteresowane strony do wyrażenia swoich opinii na temat wytycznych. Konsultacje zakończą się w dniu 28 kwietnia 2017 r. Ważne, aby pamiętać, że uwagi złożone po terminie lub nie zgłoszone za pośrednictwem dołączonego wzoru nie będą rozpatrywane. 

Dokument konsultacyjny oraz wzór do złożenia opinii znajduje się pod adresem:

https://eiopa.europa.eu/Pages/Consultations/EIOPA-CP-17-001-Consultation-Paper-on-the-Proposal-for-Guidelines-under-the-Insurance-Distribution-Directive-on-Complex-Ins.aspx

wstecz