EIOPA: Konsultacje w sprawie implementacji IDD

Dodano: 05-07-2016
Publikator: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

W dniu 4 lipca 2016 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował dokumenty konsultacyjne dotyczące projektu porady technicznej dla Komisji Europejskiej w sprawie aktów delegowanych do Dyrektywy IDD. Projekt EIOPA ma za zadanie realizację trzech celów. Po pierwsze, zapewnienia, że w całym cyklu życia produktu, produkty ubezpieczeniowe będą zaspokajały potrzeby konsumentów, a tym samym zapobiegania lub łagodzenia missellingu. Po drugie, zapewnienia, że różne płatności na rzecz osób trzecich, tj. prowizje, nie będą miały negatywnego wpływu na jakość usług świadczonych na rzecz klienta. Po trzecie, zapewnienia, że zakłady ubezpieczeń i pośrednicy będą sprzedawali klientom indywidualnym, produkty, które są odpowiednie bez względu na kanał sprzedaży. EIOPA zamierza przedłożyć swój projekt Komisji Europejskiej w lutym 2017 r. Obecnie projekt jest przedmiotem konsultacji publicznych w zakresie następujących obszarów:

  • ustaleń organizacyjnych w celu zapobiegania i zarządzania konfliktami interesów, które mogą powstać między dystrybutorami i klientami w trakcie dystrybucji ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym,
  • okoliczności, w których zachęty, a mianowicie płatności na rzecz osób trzecich, tj. prowizje płacone przez ubezpieczycieli dystrybutorom mają negatywny wpływ na jakość usług świadczonych na rzecz klienta (EIOPA zaproponował listę zachęt, które uznawane są za mające negatywny wpływ na jakość usług),
  • zakres informacji, które dystrybutorzy powinni otrzymać od klientów, aby należycie ocenić adekwatność produktu inwestycyjnego dla klienta.

Uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 3 października 2016 r. przy użyciu formularza udostępnionego przez EIOPA. Zarówno dokumenty konsultacyjne, jak też formularz dostępne są na stronie internetowej EIOPA pod adresem:

https://eiopa.europa.eu/Pages/Consultations/EIOPA-CP-16-006-Consultation-Paper-on-Technical-Advice-on-possible-delegated-acts-concerning-the-Insurance-Distribution-Dir.aspx

wstecz