E-płatności i wysyłka SMS w platformie ubezpieczeniowej iHestia

Dodano: 22-06-2016

Funkcjonalności ePłatności oraz komunikacji SMS dla iHestii - nowej platformy ubezpieczeniowej Grupy ERGO Hestia - od czerwca 2016 są realizowane we współpracy ze spółką technologiczną Blue Media.

Systemy płatnicze i rozliczeniowe spółki Blue Media wykorzystywane są w tzw. eBOK-ach największych wystawców faktur w Polsce: dostawców energii, mediów czy usług telekomunikacyjnych. Analogiczne rozwiązania płatnicze Blue Media wdrożyła na nowo uruchomionej platformie do sprzedaży i obsługi ubezpieczeń - iHestia.

iHestia dostarcza produkty szyte na miarę od podstawowej do kompleksowej ochrony, której zakres klient uzgadnia ze swoim opiekunem. Umożliwia przeprowadzenie większości operacji w trybie rzeczywistym, bez konieczności wypełniania większości niezbędnych dotychczas dokumentów czy uzyskiwania zgód z centrali. Ubezpieczyciel umożliwia w ten sposób przejęcie przez pośredników 80% wszystkich operacji związanych ze sprzedażą i obsługą. W nowym świecie ubezpieczeń agent staje się opiekunem klienta, a wszystkie trzy strony uzyskują pełen obraz całego procesu sprzedaży, obsługi, czy likwidacji szkód.

Blue Media odpowiada za integrację płatności elektronicznych z kluczowymi systemami Grupy ERGO Hestia. Wdrożone usługi płatnicze pozwalają na sprawny transfer środków w czasie rzeczywistym od agentów i klientów do ubezpieczyciela. Opłacanie składek staje się wygodniejsze, ponieważ dane do systemu opłat pobierane są automatycznie, bez nadmiernego angażowania klienta czy agenta, co jednocześnie minimalizuje ryzyko popełnienia pomyłek.

- Płatności to jeden z kluczowych obszarów przy sprzedaży ubezpieczeń. Nowością na rynku jest przyspieszenie i ujednolicenie transferu środków od agentów w oparciu o mechanizmy wypracowane przez Blue Media w obszarze Masowych Wystawców Faktur - wyjaśnia Krystian Wesołowski, Business Development Deputy Director odpowiedzialny za obszar usług płatniczych w Blue Media.

Razem z płatnościami Blue Media dostarczyła kompleksowy system do komunikacji SMS, przystosowany do współpracy z interfejsami po stronie ERGO Hestii. Dzięki temu jedno wdrożenie zapewnia kompleksową obsługę SMS we wszystkich obszarach towarzystwa ubezpieczeń.

- Grupa ERGO Hestia to bardzo wymagający partner. Cieszymy się, że mogliśmy spełnić oczekiwania związane z niezawodnością i bezpieczeństwem systemów SMS-owych - wyjaśnia Marcin Adamczyk, Business Development Deputy Director odpowiedzialny za obszar komunikacji SMS w Blue Media.

- iHestia to centrum dowodzenia ubezpieczeniami: sprzedaż ubezpieczeń, obsługa polis, wgląd do likwidowanej szkody, bieżące newsy, komunikacja z ERGO Hestią i klientem w czasie rzeczywistym - wymienia Łukasz Kosicki, dyrektor zespołu projektowego iHestii. - Projektanci iHestii dążyli do stworzenia rozwiązania odpowiadającego potrzebie poprawy samopoczucia i jakości życia przez ubezpieczyciela swoim klientom. Każdy dobry doradca ubezpieczeniowy już w najbliższych tygodniach i miesiącach będzie mógł zapoznać się z narzędziem do realizacji potrzeb swoich klientów. Wprowadzane zmiany będą przełomem na polskim rynku ubezpieczeń ponieważ dają klientom ERGO Hestii i ich opiekunom nowe możliwości prowadzenia dialogu na temat ochrony ubezpieczeniowej. Również w zakresie płatności i powiązanej z tym informacji dla klienta iHestia stosuje "klientocentryczny" model komunikacji. Dzięki temu klienci będą posiadać pełną informację bez konieczności zabiegania o kontakt z ubezpieczycielem - podsumował Łukasz Kosicki.

wstecz