Dystrybucja ubezpieczeń w świetle projektu nowej ustawy

Autor: Agnieszka Wesołowska

Dodano: 02-01-2017

W dniu 6 grudnia 2016 r. opublikowano projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, implementujący do polskiego porządku prawnego przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD). Obecnie projekt znajduje się w fazie konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Nowa ustawa ma wejść w życie co do zasady w dniu 23 lutego 2018 r.

IDD wprowadza pojęcie dystrybucji ubezpieczeń, która oznacza działalność polegającą na doradzaniu, proponowaniu lub przeprowadzaniu innych prac przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, na zawieraniu takich umów lub udzielaniu pomocy w administrowaniu takimi umowami i wykonywaniu ich, w szczególności w przypadku roszczenia, w tym udzielanie informacji dotyczących jednej lub większej liczby umów ubezpieczenia na podstawie kryteriów wybranych przez klienta za pośrednictwem stron internetowych lub innych mediów oraz opracowanie rankingu produktów ubezpieczeniowych obejmującego porównanie cen i produktów, lub udzielanie zniżki od ceny umowy ubezpieczenia, gdy klient jest w stanie pośrednio lub bezpośrednio zawrzeć umowę ubezpieczenia za pośrednictwem stron internetowych lub innych mediów.

Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń implementuje tę definicję w przepisie art. 5, który przewiduje, że dystrybucja ubezpieczeń polega na wykonywaniu wyłącznie przez zakład ubezpieczeń, pośrednika ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające:

  1. czynności faktycznych lub czynności prawnych związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia, lub
  2. udzielaniu informacji dotyczących jednej lub większej liczby umów ubezpieczenia na podstawie kryteriów wybranych przez klienta za pośrednictwem Internetu oraz opracowanie rankingu produktów ubezpieczeniowych obejmującego porównanie cen
    i produktów, lub udzielanie zniżki od ceny umowy ubezpieczenia w przypadku, gdy klient jest w stanie pośrednio lub bezpośrednio zawrzeć umowę ubezpieczenia za pośrednictwem Internetu.

Z projektu jasno zatem wynika, że pojęciem dystrybucji ubezpieczeń objęta zostanie także, poza tradycyjnymi kanałami direct oraz agencyjnym, określona działalność tzw. agentów ułomnych oraz internetowych porównywarek ubezpieczeń.

Projekt określa także działalność, która nie będzie uznawana za dystrybucję ubezpieczeń. Pozostawia ponadto przepis wyłączający spod regulacji ustawy o dystrybucji ubezpieczeń działalność agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, obwarowując wyłączenie kilkoma warunkami.

W projekcie znalazły się także definicje poszczególnych podmiotów dystrybuujących ubezpieczenia, niektóre, tj. dystrybutor ubezpieczeń, stanowiące novum w stosunku do przepisów obecnie obowiązującej ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat dystrybucji ubezpieczeń, dystrybutorów ubezpieczeń czy też agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, zapraszamy na szkolenie „NOWA USTAWA O DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ”, które odbędzie się już 11 stycznia 2017 r. Więcej szczegółów pod załączonym linkiem.

wstecz