Dyrektor KIS wydał dwie interpretacje indywidualne dot. pośrednictwa PPK

Dodano: 27-08-2019

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał dwie interpretacje indywidualne w zakresie pośrednictwa przy zawieraniu umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi. Zawierają one stanowiska dot. zwolnienia z podatku VAT usług pośrednictwa w zakresie depozytów pieniężnych oraz zawierania umów o zarządzanie PPK.

Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 23 lipca 2019 r. (nr 0114-KDIP4.4012.254.2019.1.AK) stwierdził, że czynności pośrednictwa w zakresie zawierania umów o zarządzanie PPK opodatkowane są 23% stawką podatku VAT.

Z kolei w interpretacji indywidualnej z dnia 23 lipca 2019 r. (nr 0113-KDIPT1-2.4012.200.2019.3.KT) Dyrektor KIS uznał, że brak jest podstaw do uznania czynności pośrednictwa w zakresie zawierania umów o zarządzanie PPK za usługi pośrednictwa w świadczeniu usług finansowych, korzystające ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37-40 ustawy o VAT.

wstecz