DAS zmienia model komunikacji i wizerunku marki

Dodano: 03-09-2019
Publikator: informacja prasowa

DAS Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej odświeżyło swoją komunikację. Ubezpieczyciel promuje się pod nowym hasłem: „DAS - Ubezpieczenia prawne na każdy dzień” oraz zmienia szereg innych elementów wizerunkowych.

- Ostatnie lata to czas intensywnych zmian w DAS. Dwa lata temu rozszerzyliśmy nasz produkt o możliwości konsultacji prawnych z poza zakresu ubezpieczenia. Na początku ubiegłego roku zmieniliśmy siedzibę oraz wprowadziliśmy do oferty zupełnie nowy na polskim rynku benefit prawny, który może zaoferować pracodawca swoim pracownikom - DAS BENEFIT PRAWNY. Uprościliśmy także struktury naszej sieci sprzedażowej i wprowadziliśmy nową formę współpracy z agentami w postaci przedstawicielstw. Po tych głównie wewnątrzfirmowych zmianach przyszedł czas na kolejne, znacznie szersze oraz nową komunikację kierowaną do klientów, agentów i brokerów – wyjaśnia Rafał Hiszpański, Prezes DAS.

Nowa strategia komunikacyjna towarzystwa sprowadza się do przekazu zawartego w haśle promocyjnym marki - DAS - Ubezpieczenia prawne na każdy dzień. Spółka chce pokazać w ten sposób, jaki jest jej główny produkt i jego przydatność.

– W naszym przekazie zawarliśmy skondensowaną wiedzę na temat tego, czym jest nasz produkt i jaki jest charakter naszej działalności. Nowe hasło promocyjne wskazuje po pierwsze, że DAS jest ubezpieczycielem, który zapewnia zabezpieczenie na wypadek wystąpienia wielu sytuacji, a nie oferuje jednorazowej usługi, jak np. kancelaria odszkodowawcza. Wprowadzając kategorię ubezpieczeń prawnych, chcemy też wyraźniej zakomunikować ich przeznaczenie. Dopiskiem „na każdy dzień” podkreślamy, że ochrona w ramach polisy jest stała i pomaga w bardzo wielu sytuacjach. Elementem takiego wsparcia są m.in. nielimitowane telefoniczne porady prawne, które są naszym wyróżnikiem na rynku – tłumaczy Alicja Gruszka, Specjalista ds. Budowania Wizerunku Marki w DAS.

Zmianie uległa także pisownia marki. Zdecydowano się na usunięcie w materiałach marketingowych kropek między trzema literami nawy firmy. W ramach nowej komunikacji DAS odświeżył także stronę internetową. Ulepszono nawigację i wprowadzono zakładki produktowe.

– Opisane działania to element proklienckiego podejścia naszej firmy do komunikacji. Na co dzień upraszczamy skomplikowane kwestie prawne naszym ubezpieczonym. Chcemy zatem, aby i nasza strona internetowa była jak najprzystępniejsza, a informacje oraz materiały o produktach przejrzyste i zrozumiałe – dodaje Gruszka.

wstecz