Czego dotyczy list intencyjny podpisany przez Grupę PZU i PKN Orlen?

Dodano: 14-11-2022
Publikator: informacja prasowa

W dniu 9 listopada 2022 r. Grupa PZU i PKN ORLEN podpisały list intencyjny.

Dokument dotyczy możliwości sprzedaży wszystkich udziałów Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie na rzecz PZU.

W liście intencyjnym PZU zadeklarował chęć nabycia, a PKN Orlen zbycia 100 proc. udziałów Polskiego Gazu TUW, które jest także właścicielem Polskiego Gazu TUW na Życie.

Jeśli transakcja dojdzie do skutku to pozwoli ona na wykorzystanie doświadczenia, pozycji lidera rynku i siły kapitałowej Grupy PZU do zapewnienia Grupie PKN ORLEN jak najlepszej ochrony ubezpieczeniowej. Wspomniane także poprzez kontynuację usług świadczonych przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych Polski Gaz.

wstecz