Coraz większe zainteresowanie ubezpieczeniami kosztów wycofania wadliwych towarów

Dodano: 20-08-2018

Ochronę w razie konieczności wycofania produktu z rynku można nabyć rozszerzając ubezpieczenie OC za produkt klauzulą recall. Jednak na rynku obecne są także produkty CPI - contaminated product insurance, które charakteryzują się znacznie szerszym zakresem. W ostatnim czasie towarzystwa ubezpieczeń odnotowują wzmożone zainteresowanie tymi polisami, pisze Puls Biznesu.   

- Z OC za produkt dostaniemy odszkodowanie, które pokryje szkody wyrządzone osobom trzecim, ale kosztów związanych z wycofaniem wadliwych rzeczy już nie. A trzeba pamiętać, że wycofanie produktu często odbywa się zanim zdąży on wyrządzić jakiekolwiek szkody - tłumaczy PB Łukasz Zoń, prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. — Przedsiębiorcy wiedzą o istnieniu OC za produkt i korzystają z tego rozwiązania, ale zapominają o postawieniu kropki nad i, czyli o klauzuli recall. Przy czym dany wyrób wcale nie musi nikomu zagrażać, żeby pojawiło się ryzyko jego wycofania — dodaje. Zakłady ubezpieczeń często też stawiają przedsiębiorcom dodatkowe warunki dot. tej klauzuli, jak choćby posiadanie planu wycofania produktu z rynku.

Znacznie lepszą ochronę zapewni produkt dedykowany tego typom ryzykom – ubezpieczenia CPI. Na polskim rynku CPI znajduje się w ofercie Chubb i TUiR Warta. Natomiast w Generali trwają przygotowania do wprowadzenia go na rynek. 

- CPI pokrywa koszty wycofania produktu z rynku, ale nie tylko. Posiadające je firmy mogą również liczyć na zwrot pieniędzy, kiedy szkoda zostanie spowodowana umyślnie albo w przypadku żądania okupu. Ponadto ubezpieczyciel zapłaci za wytworzenie wycofanego produktu oraz zastąpienie go nową partią. Pokryje również utratę zysku firmy, jeżeli w wyniku szkody straci ona kontrakt. W standardzie znajduje się także zarządzanie kryzysowe i wycofanie produktu przez osoby trzecie. Ochroną objęte jest terytorium całego świata — mówi Michał Krukowski, starszy specjalista ds. ryzyk OC w Chubb. Ponadto, ubezpieczenie CPI zapewni ochronę w sytuacji, gdy z powodu wadliwego produktu doszło do szkód osobowych.

Polisy CPI są znacznie droższymi produktami niż ubezpieczenia OC produktu. Przeciętna składka z sumą ubezpieczenia na poziomie 1 mln zł to koszt ok. 22 tys. zł. — Dużo, jeśli za niewiele więcej można ubezpieczyć OC działalności firmy wraz z rozszerzeniem o klauzulę ubezpieczenia kosztów wycofania produktu z rynku, a niedużo, jeśli faktycznie przyjdzie jej mierzyć się z wycofaniem — komentuje Wojciech Janowski, właściciel Kancelarii Brokerskiej Janowski i Wspólnicy.

Zainteresowanie tymi produktami w Polsce znacznie wzrosło w ostatnim czasie. Ubezpieczenia CPI są nabywane zarówno przez duże przedsiębiorstwa jak i małe spółki. Zdaniem ekspertów, rosnący popyt związany jest z pojawianiem się CPI w wymogach kontraktowych z dużymi sieciami dystrybucyjnymi.

wstecz