Consultia przedstawiła wyniki po III kwartale 2017 r.

Dodano: 27-10-2017

Multiagencja ubezpieczeniowa Consultia Sp. z o.o. przedstawiła wyniki spółki osiągnięte po III kwartałach 2017 r. Jak podaje, łączny przypis składki wypracowany na koniec września 2017 r. wyniósł 134,8 mln zł, zapewniając tym samym dynamikę na poziomie 148% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Przypis składki dla Grupy PZU (w tym Link4) wyniósł 75,1 mln zł, z dynamiką 158,8%, dla Grupy Ergo Hestia (EHM/MTU/YCD) wyniósł 23,7 mln zł, z dynamiką 157,6%, Grupy Generali (Generali/Proama) wyniósł 9,3 mln zł z dynamiką 123,7%, Grupy AXA (AXA/Liberty) 8,1 mln zł, przy dynamice 107,4%, Grupy Warta (Warta/HDI) 7,9 mln zł, z dynamiką 145,9% oraz Grupy VIG (Compensa/InterRisk) wyniósł 3,9 mln zł przy dynamice 116,4%.

W pozostałych współpracujących z multiagencją zakładach ubezpieczeń wyniki wyglądały następująco: Gothaer – 2,9 mln z dynamiką 150,8% oraz Allianz - 1,8 mln przy dynamice 191,4%.

„Zakończony już trzeci kwartał br. potwierdził nasze wcześniejsze przypuszczenia o wypłaszczaniu się efektu osiąganej na rynku dynamiki w przypisie w związku z wysoką bazą, jaka obowiązywała po zeszłorocznych podwyżkach składek. Mimo takiego stanu rzeczy skutecznie udało się Spółce zniwelować ten umowny "ubytek" organicznym wzrostem sprzedaży na działalności podstawowej” – wyjaśnia multiagencja.

Do końca września br. Consultia podpisała 101 nowych umów partnerskich, zapraszając do współpracy 183 osoby.

wstecz