Concordia rozpoczęła wiosenną sprzedaż ubezpieczeń upraw

Dodano: 15-03-2021

Z dniem 15 marca 2021 r. Concordia Polska Grupa Generali rozpoczęła odnowienia ubezpieczeń upraw. Z oferty mogą skorzystać klienci, którzy w ubiegłym roku wiosną lub jesienią zabezpieczyli swoje uprawy w Concordii. Aby odnowić ubezpieczenie należy udać się do tego samego pośrednika, u którego została zakupiona polisa w zeszłym roku.

Dla nowych klientów Concordia otworzy sprzedaż na początku kwietnia. Ubezpieczenia od Concordii są dotowane z budżetu państwa zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.

W sezonie wiosennym Concordia udziela ochrony od ryzyka gradu, przymrozków wiosennych, huraganu i deszczu nawalnego. Producenci mogą wybierać spośród pakietów ubezpieczeń. Ubezpieczeniem można objąć uprawy zboża, rzepaku, kukurydzy, buraków cukrowych, ziemniaków, roślin strączkowych i wybranych gatunków warzyw oraz owoców.

Poza tym na klientów czekają liczne usprawnienia. Ubezpieczyciel m.in. rozszerza ochronę już od 8% ubytku w plonie we wszystkich ryzykach objętych podstawowym zakresem ochrony. Uprawy nią objęte otrzymują także ochronę od ryzyka ognia, niezależnie od przyczyny jego powstania. Odpowiedzialność ubezpieczyciela rozszerzona zostaje do 100% sumy ubezpieczenia przy zaistnieniu szkód całkowitych w wyniku gradu i przymrozku. Wprowadzono również ochronę od tzw. zastoisk wodnych, spowodowanych wskutek deszczu nawalnego.

Concordia wprowadziła też możliwość ubezpieczenia ziemiopłodów na polisie uprawowej. Polisa chroni płody rolne od momentu zasiewu lub wysadzenia do zbioru, a wykupienie tego rozszerzenia zabezpiecza dodatkowo plony składowane w budynkach, silosach i piwnicach. Do wyboru udostępnione zostały 3 warianty w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia wybranej przez klienta.

Concordia w tym sezonie dokonała też zmian w zakresie ochrony od następstw nieszczęśliwych wypadków, która obejmuje cały świat i jest dostępna na polisie uprawowej.

Dla stałych klientów przygotowano także rabaty na zakup ubezpieczenia upraw w wiosennym sezonie. W ramach promocji rolnik może otrzymać zniżkę w wysokości 10%, 15% lub 20%, w zależności od liczby dodatkowych, aktywnych umów ubezpieczenia w Concordii.

– Oferta Concordii wyróżnia się na rynku także takimi rozwiązaniami, jak odpowiedzialność za szkody na polu lub jego części. Oznacza to korzystniejsze dla rolnika rozstrzygnięcie w sytuacji, kiedy uszkodzenia plonów mają miejsce jedynie na części ubezpieczonego pola. Utrzymujemy stałą sumę ubezpieczenia i nie stosujemy udziałów własnych w ubezpieczeniu tradycyjnych upraw. Warto podkreślić także odpowiedzialność nawet do 100% sumy ubezpieczenia za szkody całkowite w wybranych ryzykach oraz zwiększenie zakresu odpowiedzialności w ryzyku zastoisk wodnych spowodowanych deszczem nawalnym. Atutem oferty jest też możliwość otrzymania dodatkowej zniżki na poziomie 15% przy zawarciu nowego ubezpieczenia Agro Casco dla klientów, którzy ubezpieczyli swoje uprawy warzyw, ziemniaków lub buraków cukrowych w Concordii – zaznacza Krzysztof Mrówka, dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych, Concordia Polska Grupa Generali.

wstecz