Concordia Polska spółką akcyjną

Dodano: 07-01-2020
Publikator: informacja prasowa

Concordia Polska TUW przekształciło się 2 stycznia 2020 r. w spółkę akcyjną – Concordia Polska T.U. S.A.

- Bardzo się cieszę i jestem dumny, że dokonaliśmy pierwszego w Polsce przekształcenia towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w spółkę akcyjną. Sukces jest tym większy, że udało nam się przeprowadzić demutualizację w rok po przejęciu spółek Concordia przy jednoczesnym prowadzeniu bieżącego biznesu i łączeniu spółek życiowych. Była to pierwsza zakończona sukcesem operacja tego typu, wymagająca przecierania nowych ścieżek. Dziękuję wszystkim pracownikom, którzy swoim wysiłkiem i zaangażowaniem sprawili, że mogliśmy tego dokonać. Nie byłoby to możliwe również bez bardzo dobrej współpracy zespołu Grupy Generali Polska z organem nadzoru  - mówi Maciej Fedyna, Prezes Zarządu Concordia Polska T.U. S.A.

Concordia Polska T.U. S.A. informuje również, że klienci nie muszą podejmować żadnych działań związanych ze zmianą formy prawnej, a wszelkie prawa i obowiązki – w tym te związane z umowami ubezpieczeń – przysługują Towarzystwu tak samo, jak przed przekształceniem.

Jednocześnie Concordia Polska T.U. S.A. posługiwać się będzie nowymi numerami KRS, REGON oraz NIP. Szczegółowe informacje w tym zakresie Spółka przekaże bezpośrednio swoim partnerom biznesowym.

wstecz