Compensa podsumowuje okres letnich szkód masowych

Dodano: 14-09-2017

Towarzystwo ubezpieczeń Compensa podsumowało okres letnich szkód masowych. Jak informuje ubezpieczyciel, w samym sierpniu zgłoszono do Compensy ponad 85 tys. szkód, tj. o 52% więcej w porównaniu ze średnią miesięczną z przedziału styczeń-maj. W ramach trybu uproszczonego zlikwidowano aż 73% sierpniowych szkód z umów ubezpieczenia klientów indywidualnych.

– Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, w jakiej znaleźli się poszkodowani przez nawałnice, dołożyliśmy wszelkich starań, żeby jak najwięcej spraw zrealizować w jak najkrótszym czasie. Dzięki podjętym przez nas wysiłkom aż 73% zgłoszonych w sierpniu przez klientów indywidualnych szkód udało nam się obsłużyć w ramach uproszczonej procedury, dzięki której cały proces likwidacji trwał do 6 dni. Dla porównania, w pierwszym półroczu 2017 r. w ramach takiego trybu likwidowaliśmy około 50% zgłaszanych miesięcznie szkód. Z kolei średni standardowy czas obsługi szkody dla strat majątkowych wyniósł w tym czasie 22 dni – mówi Michał Makarczyk, Dyrektor Departamentu Likwidacji Szkód w Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group.

Ubezpieczyciele, ale także banki podjęły dodatkowe działania mające za zadanie przyspieszyć likwidację zniszczeń. Compensa powołała specjalny Zespół Wsparcia Likwidacji Szkód Katastroficznych dedykowany zgłoszeniom związanym z nawałnicami. Ich weryfikacja następowała na podstawie opisu i dokumentacji fotograficznej zniszczeń przygotowanych przez właścicieli polis. Ubezpieczeni otrzymali również możliwość przystąpienia do naprawy mienia bez oczekiwania na przyjazd likwidatora. Jak podaje ubezpieczyciel, w okresie likwidacji skutków nawałnic czas pracy likwidatorów szkód oraz rzeczoznawców został wydłużony.

– Jednym z pierwszych podjętych przez nas działań było uruchomienie dodatkowych zasobów kadrowych dedykowanych likwidacji szkód masowych. Do pomocy poszkodowanym oddelegowaliśmy nie tylko własnych rzeczoznawców zajmujących się codziennie innymi rodzajami szkód, ale zaangażowaliśmy również dodatkowych ekspertów zewnętrznych. Zwiększyliśmy również liczbę rzeczoznawców w rejonach najbardziej poszkodowanych, poprzez ich relokację z innych części kraju. Dzięki temu mogliśmy przeprowadzić oględziny zniszczeń od razu po otrzymaniu zgłoszenia. Żeby usprawnić ich pracę, nadaliśmy pełnomocnikom dodatkowe uprawnienia, które zwiększyły ich samodzielność i przyspieszyły decyzje o wypłacie odszkodowań – dodaje Michał Makarczyk z Compensy.

wstecz