Branża ubezpieczeniowa przyszłości będzie w chmurze

Dodano: 27-08-2021
Publikator: chmuraprawna.pl

Według przeprowadzonego badania przez Sollers Consulting, Cloud computing stanie się w przyszłości powszechnie uznawaną technologią wśród największych ubezpieczycieli. Więcej niż ośmiu na dziesięciu z nich stwierdza, iż branża ubezpieczeniowa przyszłości będzie w chmurze i zostanie oparta na automatyzacji procesów (RPA) już w 2031 roku.

W porównaniu z Robotic Process Automation (RPA), telematyka, Internet Rzeczy (IoT) oraz blockchain mają stosunkowo niską wagę na rynku ubezpieczeniowym. Z kolei, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe jest ważne, ale ich znaczenie jest mniejsze niż RPA. Otwarte interfejsy API branża ubezpieczeniowa postrzega jako zagadnienia o prawie takim samym stopniu ważności. Powyższe dane są wynikiem badania, które zostało przeprowadzone wśród kadry kierowniczej i specjalistów branży ubezpieczeniowej.

- Chęć wprowadzania innowacji jest powszechna, a innowacje będą miały wpływ na krytyczne funkcje. Ubezpieczyciele będą zawiązywać więcej partnerstw. Aby zmodernizować swoją informatykę, będą w dużej mierze polegać na rozwiązaniach chmurowych - komentuje Michał Trochimczuk, partner zarządzający i współzałożyciel Sollers Consulting.

Jak wynika z badań, zagraniczni ubezpieczyciele, w szczególności Niemcy, są otwarci na inwestycji w innowacje. Podczas gdy w Polsce skłonność do zainwestowania w innowacje jest znacząco mniejsza. Według wniosków z badania, tylko 2,6 proc. respondentów deklaruje taką chęć, przy czym stwierdza, iż zainwestuje tylko w niewielkim stopniu.

- Różnice w podejściu do innowacji na poszczególnych rynkach mogą być związane z różnym poziomem cyfryzacji i świadomości jej disruptive power w poszczególnych krajach - mówi Marcin Pluta, partner zarządzający i współzałożyciel Sollers Consulting.

Raportowanie i zarządzanie polisami zostanie zautomatyzowane

Sollers Consulting przeprowadziła ankiety wśród około 80 menedżerów i profesjonalistów z rynku ubezpieczeniowego w Europie, Stanach Zjednoczonych, Japonii i na innych rynkach. Najwięksi ubezpieczyciele twierdzą, iż widzą duży potencjał automatyzacji takich procesów jak raportowanie, administracja polisami, procesy back-office oraz obsługa szkód. Około 80 proc. ankietowanych uważa, że właśnie te obszary zostaną zautomatyzowane. Co więcej, 33 proc. respondentów stwierdziło, że nawet sprzedaż w branży ubezpieczeniowej w przyszłości zostanie zautomatyzowana co najmniej w 70 proc.

- Banki i ubezpieczyciele podejmują duże wysiłki w celu cyfryzacji sprzedaży ubezpieczeń. Jednak, aby odnieść sukces w tym zakresie, muszą wdrożyć elastyczne platformy ubezpieczeniowe, które umożliwią im szybkie reagowanie na zmieniające się rynki - komentuje Trochimczuk.

Systemy centralne zdominowane przez wymogi krajowe

Z przeprowadzonego badania wynika, iż systemy centralne, które w większości nie nadążają za rozwojem technologicznym, w przyszłości zostaną przeniesione do chmury. Respondenci najwyżej ocenili systemy centralne „w chmurze”, z kolei „on prem” najniżej. Co więcej, badanie pokazało, że systemy opracowane na poziomie kraju są wyżej cenione, niż na poziomie międzynarodowym.

- Specjaliści z branży ubezpieczeniowej wiedzą, że chmura zapewnia większą zwinność biznesu i efektywność operacyjną. Oba te czynniki stają się coraz ważniejsze w dobie zintegrowanych i inteligentnych ekosystemów - mówi Pluta.

Internet zmieni modele biznesowe w ubezpieczeniach

Sollers Consulting w swoim raporcie podsumowuje, że tempo cyfryzacji nie osiągnęło jeszcze swoich granic. Branża ubezpieczeniowa obecnie dużo mówi o modelach biznesowych opartych na danych, których wartość jest wykorzystywana wyłącznie w bardzo odizolowanych obszarach. Pomimo tego, że 5G zwiększa ilość danych, dla ubezpieczycieli pozostaje wyzwaniem ich wykorzystanie.

- Produkty nie zmieniły się znacząco, ale sposób ich oferowania i sprzedaży jest zupełnie inny. Jestem przekonany, że to samo stanie się w branży ubezpieczeniowej. A nawet pójdzie dalej - mówi Trochimczuk.

  • Materiał Partnera beinsured.pl:

     

wstecz