Branża przygotowuje się do przeglądu IDD

Dodano: 08-12-2020
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

Zbliża się przegląd dyrektywy IDD. PIU już teraz informuje na swoim blogu, na co szczególnie chce zwrócić uwagę i jakie podjąć inicjatywy w tym zakresie.

Aktualnie EIOPA zbiera informacje od rynku nt. doświadczeń z wdrożeniem i stosowaniem przepisów dyrektywy. Do 1 lutego 2021 r. Urząd ma sfinalizować ankietę, mającą na celu zbadania zakresu stosowania IDD. Na podstawie jej wyników zostanie sporządzone sprawozdanie, czy w rzeczywistości ochrona konsumentów na rynku ubezpieczeniowym jest realizowana. EIOPA w swoim badaniu ma też uwzględnić proporcjonalność traktowania dystrybutorów, krajowe wymogi administracyjne.  

Również w PIU trwają prace specjalnego zespołu do wypracowania wspólnego stanowiska w tym zakresie. Izba także jest zaangażowana w działania Insurance Europe, które również przygotowuje swoją opinię dla EIOPA. „Dzięki temu wzmacniamy również znacznie nasze stanowisko do EIOPA, ponieważ uwagi zgłoszone przez polskie zakłady ubezpieczeń może poprzeć cała branża europejska”, wyjaśnia Izba.

„Przygotowanie stanowiska PIU wymaga dogłębnej analizy działania IDD na naszym rynku. Istotne będzie zwłaszcza ustalenie, czy i dlaczego obecny model dystrybucji sprawdza się na polskim rynku. Jako że dyrektywa IDD jest dyrektywą minimalnej harmonizacji, z pewnością konieczne będzie zwrócenie uwagi, iż niektóre przepisy IDD wymagają doprecyzowania lub zmiany. Bez wątpienia szczególnej analizie powinniśmy poddać możliwości wykorzystania cyfrowych rozwiązań w dystrybucji ubezpieczeń, co ma związek z trwającą obecnie pandemią i koniecznością zdalnego kontaktu z klientami. Wiemy jednak, że nawet po pandemii zdalna dystrybucja ubezpieczeń będzie odgrywała dużo istotniejszą rolę niż jeszcze klika miesięcy temu. Ponadto nasze postulaty w tym zakresie wpisują się w unijne cele zielonej i cyfrowej odbudowy gospodarki po kryzysie”, informuje Izba na swoim blogu.

Zdaniem, PIU na poziomie europejskim zostaną poruszone takie zagadnienia jak: zwiększenie ochrony interesu klientów, doprecyzowania lub zmiany obecnych rozwiązań, w tym modelu wartości produktu dla klienta. Powinno nastąpić uproszczenie informacji przekazywanych klientowi oraz zharmonizowanie przepisów dotyczących dystrybucji produktów finansowych na poziomie unijnym.

„Z naszych dotychczasowych analiz wynika, że w większości krajów europejskich problemy ze stosowaniem IDD są podobne jak w Polsce. Potwierdzają to nawet pytania w kwestionariuszu EIOPA na temat problematycznych obszarów, które są zbieżne z kwestiami dyskutowanymi na naszym rynku. Stąd zmiany dotyczące tego, co nas najbardziej interesuje, są pewne. Jednak propozycje rozwiązania tych problemów mogą iść w kierunkach, które byłyby nieadekwatne do polskiego modelu dystrybucji ubezpieczeń. Dlatego tak ważne jest zaprezentowanie polskiego stanowiska i to na jak najwcześniejszym etapie prac. Da to nam możliwość aktywnego udziału w dyskusji na poszczególnych etapach prac. W rezultacie zapewnimy sobie tym to, że ostateczny kształt przyszłych zmian w IDD odzwierciedli specyfikę polskiego rynku. Takie podejście ułatwi też dyskusję na etapie implementacji IDD do polskiego systemu prawnego. Tylko w taki sposób możemy stworzyć przyjazne otoczenie prawne, które pozwoli nam oferować w efektywny i łatwy sposób takie produkty, jakich potrzebują klienci”, przekonuje PIU.

wstecz