Branża przekazała uwagi do ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Dodano: 11-01-2017

W dniu 10 stycznia 2017 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano uwagi zgłoszone w ramach konsultacji publicznych i międzyresortowych ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Swoje uwagi do ustawy Ministrowi Finansów przekazały:

  • Komitet Prezesa Rady Ministrów,
  • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych,
  • Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz Polska Izba Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych,
  • Fundacja Instytut Badań i Edukacji Pośrednictwa Finansowego,
  • Komisja Nadzoru Finansowego,
  • Narodowy Bank Polski,
  • Polska Izba Brokerów Ubezpieczeniowych i Finansowych,
  • Kasa Krajowa,
  • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych.

Komisja Nadzoru Finansowego w zgłoszonych uwagach zauważyła, iż projekt ustawy całkowicie pomija kwestie dystrybucji ubezpieczeń w ramach grupowych umów ubezpieczenia. Tym samym KNF postuluje uznanie ubezpieczającego w ubezpieczeniu grupowym za szczególny rodzaj dystrybutora oraz obowiązek ujawniania wysokości prowizji.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaproponował natomiast wprowadzenie całkowitego zakazu wypłacania prowizji pośrednikom.

Na łamach beinsured zaprezentowaliśmy już uwagi wniesione przez Polską Izbę Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz Polską Izbę Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (czytaj więcej: Uwagi przedstawicieli środowiska pośredników ubezpieczeniowych do projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń).

wstecz