Blisko 300 tysięcy reklamacji w sektorze ubezpieczeniowo-emerytalnym

Dodano: 08-04-2022

Rzecznik Finansowy opublikował sprawozdanie za 2021 rok. Jak czytamy, klienci instytucji finansowych zgłosili w minionym roku ponad 2008 tys. reklamacji. 298,8 tys. stanowiły reklamacje klientów podmiotów z sektora ubezpieczeniowo-emerytalnego.

Podmioty z sektora ubezpieczeniowo-emerytalnego rozpatrzyły zdecydowaną większość zgłoszeń, bo aż 96,4 proc. Uznały zaś 75 213 z nich. Na drogę sądową klienci firm wspomnianego segmentu skierowali prawie 29,6 tys. roszczeń, dających razem kwotę 631,81 mln zł. Podczas postępowania sądowego zawarto 7652 ugód. Prawomocnych orzeczeń wydanych przez sądy było 19,61 tys. Łączna kwota, na którą opiewały wyniosła 195.29 mln zł.

wstecz