Banki i ubezpieczyciele zacieśniają współpracę w zakresie cyberbezpieczeństwa

Dodano: 23-09-2019
Publikator: Związek Banków Polskich

Związek Banków Polskich i Polska Izba Ubezpieczeń podpisały porozumienie o współdziałaniu w obszarze cyberbezpieczeństwa. Celem porozumienia jest podejmowanie wspólnych inicjatyw dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa banków, ubezpieczycieli oraz ich klientów.

Porozumienie zakłada m.in. wymianę informacjami między bankami i ubezpieczycielami w zakresie metod stosowanych przez przestępców. Instytucje będą też wspierać organy ścigania w zakresie identyfikacji przestępstw oraz ujęcia ich sprawców. Obie strony porozumienia zobowiązały się także do organizowania działań edukacyjnych i informacyjnych. 

– Mamy znakomite doświadczenia ze wspólnych przedsięwzięć z policją i prokuraturą na temat przeciwdziałania przestępczości. Nie mam wątpliwości, że współpraca z bankami w tym obszarze również będzie owocna i podniesie bezpieczeństwo w sektorze ubezpieczeniowym – powiedział Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

– Wspólne działania są konieczne, zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni odznaczają się bardzo dużą dynamiką. Stosowane metody są podobne w obu sektorach, dlatego kluczowa jest wzajemna edukacja na poziomie ekspertów dbających o cyberbezpieczeństwo, jak i klientów w zakresie świadomego i bezpiecznego korzystania z produktów i usług świadczonych w kanałach zdalnych przez banki i zakłady ubezpieczeń – dodaje Andrzej Maciążek.

wstecz