AXA partnerem strategicznym Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych

Dodano: 14-08-2019
Publikator: informacja prasowa

Firmy rodzinne stanowią ponad połowę małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, a ich udział w PKB kraju szacuje się na poziomie 18%. Partnerstwo z AXA zwiększy znacząco skalę działań, których celem jest wzmacnianie odporności polskich firm na różnego rodzaju ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

– Chcemy słuchać firm rodzinnych, rozumieć ich potrzeby, aby jak najlepiej móc je wspierać w zarządzaniu ryzykiem i trwałym rozwoju. Naszym celem jest zwiększenie świadomości właścicieli, że ubezpieczanie się jest elementem myślenia o przyszłości biznesu rodzinnego, którego sukces zwykle jest obliczany na pokolenia oraz ochroną przeszłości – tego co udało się zakumulować przez długie lata pracy i budowania biznesu rodzinnego – mówi Agnieszka Żołędziowska-Kulig, wiceprezes AXA Ubezpieczenia.

Oprócz zaangażowania finansowego, AXA stworzyła z wybranych pracowników grupę ekspertów dedykowanych firmom rodzinnym, których zadaniem jest prowadzenie wykładów i warsztatów merytorycznych o ubezpieczeniach chroniących ciągłość działania, odpowiedzialność cywilną w łańcuchu dostaw, wspierających w ekspansji zagranicznej, a także w zakresie zdrowia i życia pracowników.

Umowa została podpisana na dwa lata do końca 2020 roku, ale partnerzy nie wykluczają, że będą współpracować dłużej.

wstecz