Automatyczna komunikacja z UFG

Dodano: 24-02-2022

Ubezpieczyciele funkcjonujący na rynku muszą spełniać wymagania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i odpowiednio zasilać w nim dane. By ułatwić tę komunikację, PKO Ubezpieczenia podpisało z Makeitright umowę na wdrożenie rozwiązania BrokerUFG.

BrokerUFG to narzędzie technologiczne dostępne w modelu SaaS, umożliwiające automatyczną komunikację z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym. Rozwiązanie gwarantuje pełną automatyzację procesu zasilania bazy UFG oraz utrzymanie najwyższej jakości danych, dzięki temu, że pozwala na śledzenie i monitorowanie ich przepływu.

wstecz