Zestawienie ubezpieczeń mini AC

Dodano: 26-07-2016
Publikator: Ubea

Porównywarka ubezpieczeń Ubea.pl przygotowała zestawienie tzw. ubezpieczeń mini AC. Porównała 9 produktów od różnych ubezpieczycieli, działających w Polsce. Zostały one przedstawione poprzez ocenę 5 cech tych produktów - ochrona w przypadku kradzieży, pożaru, kolizji z innymi pojazdami, dostępność w rozszerzeniu podstawowego ubezpieczenia, dodatkowe korzyści z produktu.

W zestawieniu wzięto pod uwagę produkty: Pożar i kradzież (AXA Direct), AC MINI (Compensa), Mini GAP(HDI), Smart Casco (Link4), MINI AC (MTU), Małe AC (PZU), AC Zakres ograniczony (UNIQA), Auto Ochrona Plus (WARTA), Minicasco (You Can Drive).

Wszystkie ww. polisy, poza AC MINI Compensy posiadają w swojej ofercie ochronę od ryzyka kradzieży pojazdu. UNIQA natomiast zapewnia taką ochroną „przy rozszerzeniu zakresu ograniczonego”. Również większość porównywanych mini AC oferuje swoim klientom odszkodowanie w przypadku wystąpienia pożaru. Takiego ubezpieczenia nie dostarcza Compensa, HDI i Warta. Odwrotna sytuacja przedstawia się, jeśli zestawimy możliwość otrzymania świadczenia w przypadku kolizji z innym pojazdem. W takiej sytuacji na odszkodowanie mogą liczyć klienci MTU, Compensy, You Can Drive oraz Link4 – wyłącznie w przypadku wystąpienia szkody całkowitej. Także tylko 3 zakłady ubezpieczeń sprzedają polisy mini AC jako oddzielne produkty. Są to MINI AC MTU, Małe AC PZU, AC Zakres ograniczony UNIQA. Pozostali udostępniają jedynie jako rozszerzenie ubezpieczenia OC.

Wiele z ww. produktów gwarantuje wypłatę odszkodowania tylko przy wystąpieniu szkody całkowitej. Taki warunek występuje w produktach: Pożar i kradzież (AXA Direct), MINI AC (MTU), Minicasco (You Can Drive). Najwyższą sumę ubezpieczenia zapewnia ubezpieczenie Compensy, tj. 10 tys. zł ale tylko dla samochodów powyżej 10 lat i kierowców w wieku min 28 lat i posiadających 60 % zniżki OC. Sumę ubezpieczenia na kwotę 3 tys. zł oferują Mini GAP HDI oraz Auto Ochrona Plus Warty. Te polisy także nie obejmują kradzieży wyposażenia pojazdu.

Niektóre z polis obejmują szerszy zakres ochrony o inne warianty i ryzyka. Małe AC PZU zostało rozszerzone o wypłatę odszkodowania za szkody spowodowane uderzeniem w zwierzę lub będące wynikiem zdemolowania pojazdu przez inną osobę, z tym, że ubezpieczeniu mogą podlegać jedynie pojazdy powyżej 3 lat. Wariant „żywioły”, występujący w polisie Link4, PZU i UNIQA, obejmuje szkody wywołane przez pożary, huragany, grad, powódź, lawinę oraz inne siły przyrody. Natomiast dodatkowa opcja „szkoda całkowita”, dostępna w ubezpieczenia MINI AC (MTU) i Minicasco (You Can Drive), rozszerza ochronę o szkody całkowite powstałe w wyniku: kolizji pojazdu z innymi samochodami, osobami, zwierzętami i przedmiotami, działania osób trzecich, wybuchu, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego i zatopienia.

Jak podaje porównywarka Ubea.pl, ubezpieczenia mini AC są odpowiednie dla właścicieli starszych pojazdów, którzy z jednej strony chcą wykupić ochronę od najczęstszych zdarzeń komunikacyjnych przy rozsądnej cenie. Natomiast jako pozostałe grupy odbiorców portal wskazuje: młodych kierowców, mieszkańców dużych miast, osoby ceniące elastyczność.

wstecz