Wskaźnik koniunktury GUS: można oczekiwać niewielkiego wzrostu cen

Dodano: 26-11-2019

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury dla działalności finansowej i ubezpieczeniowej wyniósł 24,4 w listopadzie 2019 r. – wynika z danych comiesięcznego raportu GUS. Zarówno w poprzednim miesiącu, jak i w analogicznym okresie zeszłego roku wartości te były wyższe. W październiku 2019 r. wynosiły 26,4, a w listopadzie 2018 r. – 26,6.

Jak wynika z danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny, poprawę koniunktury odnotowało 30% badanych firm, natomiast 5,6% - jej pogorszenie. W poprzednim miesiącu wartości te wynosiły odpowiednio 30,3% i 4%.

W branży finansowej i ubezpieczeniowej prognozuje się korzystną diagnozę popytu i sytuacji finansowej, jednak są to mniej optymistyczne przewidywania niż w zeszłym miesiącu. Bieżąca sprzedaż oceniana jest bardziej pozytywnie niż w październiku, natomiast odnotowuje się też niewielki wzrost opóźnień w płatnościach za wykonane usługi. Jak informuje GUS, dyrektorzy planują zwiększenie zatrudnienia, a w najbliższych trzech miesiącach można oczekiwać niewielkiego wzrostu cen.

11,8% przedsiębiorców związanych z działalnością finansową i ubezpieczeniową nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu działalności. Jest to marginalny wzrost względem zeszłego roku, w którym odsetek ten wynosił 11,6. Większość przedsiębiorców jednak odczuwa te bariery. Najczęściej zwracano uwagę na niejasne lub niespójne przepisy prawne – w listopadzie 2019 r. odsetek ten wzrósł do 50,7%, względem 46,5% z zeszłego roku. Z kolei bariery związane ze zbyt dużą konkurencją firm zagranicznych i niedostatecznym popytem mają mniejsze znaczenie dla przedsiębiorców.

wstecz