W co szóstym zdarzeniu komunikacyjnym bierze udział senior

Dodano: 17-11-2016
Kategorie :

Policja informuje, że rośnie udział osób starszych 60+ w wypadkach komunikacyjnych. Obecnie już prawie w co szóstym zdarzeniu bierze udział senior. Także coraz więcej zdarzeń powodują osoby starsze podczas prowadzenia pojazdu. Znacznie rzadziej przyczyniają się do zdarzenia jako piesi.

- Ponieważ zwiększa się w naszym społeczeństwie ogólna liczba osób powyżej 60. roku życia, zwiększa się też ich udział w wypadkach drogowych - powiedział gen. Jan Lach, zastępca Komendanta Głównego Policji. Osoby starsze stanowią ok. 17 proc. wszystkich ofiar wypadków drogowych. Prawie co trzecia ofiara wypadku komunikacyjnego to osoba w wieku powyżej 60. r. ż.

- Sprawcami większości wypadków drogowych są kierujący pojazdami. W tej grupie kierowcy powyżej 60 roku życia powodują coraz większą liczbę wypadków - od 12 proc. w 2013 r. do 14,3 proc. w 2015 roku - poinformował Lach. 

Seniorzy również stanowią największą grupę sprawców zdarzeń komunikacyjnych wśród rowerzystów. Stanowią oni 27 proc. ogólnej liczby wypadków z winy rowerzystów.

Najczęstszymi przyczynami wypadków drogowych powodowanych przez kierowców powyżej 60 roku życia są: nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu (35 proc.), nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego (ok. 15 proc.) i niedostosowanie prędkości do warunków (ok. 13 proc.). Według Lacha "może to mieć związek z nieprawidłową oceną sytuacji na drodze. Starszy wiek charakteryzuje się gorszym czasem reakcji, słabszym wzrokiem i błędną oceną odległości". 

Kolejną grupą sprawców wypadków są piesi, którzy powodują ok. 8 proc. wypadków. Starsze osoby, będące pieszymi, spowodowały ok. 22 proc. wypadków.

Tagi: wypadek
wstecz