W 2016 r. przez pożar zniszczeniu uległo 70 tys. budynków mieszkalnych

Dodano: 19-05-2017

Prawie 2/3 wszystkich pożarów w 2016 r. dotyczyło domów jednorodzinnych lub wielorodzinnych. Pomimo, że ubezpieczenie domu lub mieszkania jest najpopularniejszym produktem ubezpieczenia nieobowiązkowego, to ubezpieczeni mogą być nieświadomi jego zakresu ochrony.

Jak wynika ze statystyk Komendy Głównej Straży Pożarnej, w poprzednim roku pożar wybuchł w ponad 70 tys. budynków mieszkalnych. – Nie da się ukryć, że to prywatne domy lub mieszkania są najbardziej narażone na szkody spowodowane przez ogień. Warto jednak pamiętać, że obejmują one nie tylko zniszczenia instalacji, ścian etc., ale także powodują utratę znacznej części lub większości naszych rzeczy i sprzętów, na które wpływ miały nie tylko płomienie, ale także sadza i dym oraz środki gaśnicze – mówi Marcin Pabiś, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Majątkowych Concordii Ubezpieczenia.

Z tego względy istotne jest rzetelne poinformowanie klientów zainteresowanych ubezpieczeniem mieszkaniowym o zakresie ochrony gwarantowanej przez dany produkt. Z jednej strony pozwoli to poszukującym ochrony dokładnie zweryfikować ofertę pod kątem wysokości składki, potrzeb właścicieli.

– Badania opinii pokazują, że już tylko nieco ponad 2/3 osób, które posiadają ubezpieczone mieszkania i 3/4 osób, które posiadają ubezpieczone domy zadbały o to, aby ich polisy obejmowały zarówno mury, jak i ruchomości. Pozostałe osoby, w przypadku pożaru mogą dostać odszkodowanie tylko za część poniesionych w pożarze szkód – tych związanych z częściami nieruchomymi budynku – dodaje ekspert Concordii Ubezpieczenia.

Właściwa komunikacja, polegająca na pełnym przedstawieniu oferty danego produktu, ułatwi też proces dochodzenia roszczeń przez poszkodowanych w razie wystąpienia szkody. Jeśli ubezpieczeni będą dobrze znać zakupiony produkt, zmiejszą wszelkie kłopoty z wysokością otrzymanego odszkodowania i jego oszacowania.

Zakłady ubezpieczeń, aby uzyskać lojalnych klientów, muszą zadbać o właściwą komunikację i prezentowanie swoich ofert produktów.

wstecz