UFG: szkodowość w I kw. 2017 r. wyniosła 3,2 proc.

Dodano: 06-06-2017
Publikator: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Jak podaje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, w I kwartale 2017 r. średnia częstość szkód w OC komunikacyjnym nieznacznie spadła w porównaniu z zeszłorocznymi danymi. W sumie, w okresie pierwszych trzech miesięcy 2017 r. na 100 ubezpieczonych pojazdów zaistniały i zostały zgłoszone do zakładów ubezpieczeń 3,2 szkody. Po I kw. 2016 r. współczynnik ten wyniósł 3,4 proc.

- Za wcześnie jest by prognozować, czy ten nieznaczny spadek przekształci się w stały trend czy to tylko jednorazowa aberracja – komentuje wyniki Elżbieta Wanat-Połeć, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. - Niższa częstość szkód może być – wobec informacji o rosnących cenach polis - efektem niezgłaszania drobnych szkód w obawie przed utratą zniżek w ubezpieczeniu OC. Jeżeli jednak powyższy trend spadku częstości szkód utrzyma się - będzie to dowód, że ceny komunikacyjnego OC nie zależą bezpośrednio od poprawy bezpieczeństwa na drogach, ale od coraz wyższych wypłat odszkodowań z tych polis – dodaje.

W I kw. 2017 r. największa szkodowość wystąpiła w województwach: mazowieckim (3,9 proc.), pomorskim (3,8 proc.) i dolnośląskim (3,8 proc.). Natomiast najrzadziej szkody z tytułu ubezpieczenia OC ppm. zgłaszali kierowcy z województw: świętokrzyskiego (2,4 proc.), podkarpackiego (2,4 proc.) i lubelskiego (2,2 proc.). Oznacza to, że w tych regionach Polski jest najmniejsze ryzyko i prawdopodobieństwo kolizji.

Zgodnie z danymi UFG, najczęściej sprawcami wypadków i wypłat z ubezpieczeń OC są osoby w wieku 31 - 35 lat. Kierowcy w tym wieku spowodowali 13 proc. wszystkich wypadków z wypłatami z OC. Również najczęściej szkody zostały zgłoszone przez posiadaczy aut marek: Skoda, Ford, Toyota i Peugeot.

Po I kw. 2017 r. odnotowano spadek liczby wypadków drogowych o 12 proc., w porównaniu do danych z zeszłego roku. Również zmniejszyła się zarówno liczba rannych (o 9 proc.) oraz zabitych (spadek o blisko 15 proc.). Stało się tak, pomimo jednoczesnego wzrostu liczby pojazdów na drogach - liczba aktywnych polis OC wzrosła z 22,1 mln po I kw. 2016 r. do 23,2 mln polis w analizowanych okresie.

wstecz