UFG: raport nieubezpieczonych

Dodano: 09-11-2016
Publikator: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny już po raz czwarty opracował ranking nieubezpieczonych. Tym razem sporządzony został na podstawie liczby ukaranych za brak OC w 2014 i 2015 r. posiadaczy pojazdów z danego województwa, w relacji liczby zarejestrowanych tam pojazdów.

Z rankingu wynika, iż największy wzrost ryzyka kolizji z pojazdem bez polisy OC nastąpił, w ubiegłych dwóch latach, w województwach: kujawsko-pomorskim i świętokrzyskim. Regiony te, na liście województw o najwyższym wskaźniku nieubezpieczonych, przesunęły się w górę aż o pięć pozycji. Najniższe natomiast ryzyko kolizji z nieubezpieczonym jest w województwach: śląskim, wielkopolskim i podkarpackim.

Jak podaje UFG, wciąż najwięcej nieubezpieczonych osób w stosunku do liczby pojazdów utrzymuje się na zachodzie kraju: Zachodniopomorskiem, Lubuskiem, Dolnośląskiem i Opolskiem. Ryzyko kolizji z pojazdem bez ubezpieczenia w tych województwach jest prawie 1,5 raza większe niż przeciętnie w innych regionach Polski.

- Powodem takiej sytuacji może być stale rosnąca liczba aut sprowadzanych z zagranicy i umiejscowienie właśnie w tych regionach zachodniej Polski, większej liczby komisów samochodowych – mówi Elżbieta Wanat Połeć, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. - Z analizy spraw prowadzonych przez UFG wynika bowiem, że jedną z najczęstszych przyczyn braku OC jest wprowadzenie w błąd przez poprzedniego właściciela, co do ważności tej polisy. I właśnie przy zakupie auta w komisie zdarza się, że polisa - przekazywana osobie kupującej pojazd - została już wcześniej wypowiedziana i jest nieważna – wyjaśnia. Eksperci wskazują również, jako przyczyny braku obowiązkowego ubezpieczenia OC, nieznajomość przepisów, brak pieniędzy czy ignorowanie tego obowiązku.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny coraz skuteczniej identyfikuje nieubezpieczonych. Pomocna okazuje się prowadzona w ramach Ośrodka Informacji baza polis komunikacyjnych. - Aktualnie odsetek nieubezpieczonych do ubezpieczonych oscyluje wokół 0,5 procent, co oznacza, że ważnego OC może nie mieć około 110 tysięcy posiadaczy pojazdów w Polsce - mówi Hubert Stoklas, wiceprezes UFG.

Eksperci UFG zwrócili również uwagę na nowy trend, jakim jest znaczny wzrost liczby posiadaczy pojazdów w grupie starszych osób i spadek wśród młodych. Jak wynika z raportu, w 2015 r. w grupie osób powyżej 60, 70 i 80 roku życia liczba posiadaczy pojazdów wzrosła o niemal 10 proc. W tym samym czasie, w grupie do 25 lat, liczba ta spała o 1 proc. Trend ten wskazuje na rejestrowanie lub przerejestrowanie pojazdów młodych osób na starszych członków ich rodzin lub rejestrowanie ich jako współposiadaczy co pozwala na uzyskanie korzystnych zniżek.

UFG podaje, iż nieubezpieczony to najczęściej mężczyzna w wieku do 25 lat. Młode kobiety natomiast rzadziej decydują się na jazdę bez OC.

„Przypominamy, że udostępnienie różnorodnych usług w ramach ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych umożliwia wykrycie braku OC również bez kontroli drogowej (np. na podstawie analizy danych w bazie wykrywane są przerwy w ubezpieczeniu). Na koniec I półrocza 2016 roku w bazie OI UFG znajdowały się informacje o aktywnych umowach ubezpieczenia OC - dla prawie 22,4 mln pojazdów (na koniec 2015 r - 21,8 mln). Ubezpieczyciele zobowiązani są - w ciągu maksymalnie 14 dni - przesłać do UFG informacje o polisie, licząc od daty jej sprzedaży” – przypomina Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

W ciągu roku do UFG wpływa ponad 6,5 tys. roszczeń od poszkodowanych w wypadkach drogowych, spowodowanych przez nieubezpieczonych i nieznanych kierujących. W 2015 r. odszkodowania te przekroczyły 100 mln zł.

wstecz