Udane 3 kwartały Consultii

Dodano: 24-10-2016

Multiagencja ubezpieczeniowa Consultia Sp. z o.o. przedstawiła wyniki Spółki osiągnięte po 3 kwartałach 2016 r.

Consultia podała, iż sprzedaż w okresie od I kw. do III kw. 2016 r. zamknęła się przypisem składki w wysokości 91,1 mln zł, co dało dynamikę na poziomie 143,7% w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. „Szczególnie cieszy fakt, że jest to trzeci kwartał z rzędu kiedy dynamika sprzedaży w poszczególnych kwartałach sukcesywnie rośnie (odpowiednio na koniec: Q1 - 124,1%, Q2 - 133,3%)” – podała Consultia. Przychody multiagencji wyniosły ponad 15 mln zł. Suma wypłaconych prowizji agencyjnych w analizowanym okresie przekroczyła natomiast 9,6 mln zł.

Consultia wypracowała największy wolumen przypisu składki dla Grupy PZU (PZU, Link4) 47,3 mln zł, Grupy Ergo Hestia (EHM, MTU, YCD) - 15,0 mln zł, Grupy AXA (AXA, Liberty) - 7,5 mln zł oraz Grupy Generali (Generali, Proama) - 7,4 mln zł. Aktywnie rozwijała się również współpraca z Warta w ramach której wypracowano przypis składki na poziomie przekraczającym łącznie 5,3 mln zł. Największe dynamiki sprzedaży (wykraczające poza średnią firmy) Spółka odnotowała w: PZU (368,3%), Aviva (191,7%), MTU (179,1%), Link4 (169,6%), Allianz (168,9%), Generali (153,4%) oraz AXA (143,9%).

Consultia informuje, że już teraz można przyjąć, iż zaplanowany na 2016 r. cel sprzedażowy mający na celu osiągnięcie 105 mln zł przypisu składki będzie przekroczony. W związku z tym, Zarząd Spółki podjął decyzję o korekcie planu do poziomu 120-125 mln zł.

„Zastosowana korekta jest podyktowana aktualną sytuacją rynkową, na którą składają się wprowadzone przez towarzystwa podwyżki składek oraz - co szczególnie cieszy - zwiększenie własnej efektywności sprzedażowej liczonej per agent oraz per ilość zawartych polis. Czynnikiem wspierającym osiągane wyniki jest ponadto znaczny wzrost sprzedaży ubezpieczeń poza komunikacyjnych” – podaje multiagencja.

wstecz