TU Europa zbadała możliwe kierunki rozwoju sektora ubezpieczeń

Dodano: 31-05-2021
Publikator: informacja prasowa

Data-Driven Insurance, Re)Ewolucja Hybrydowa, Insurances On Demand lub Turysta pod ochroną to możliwe scenariusze rozwoju branży ubezpieczeniowej, opracowane w toku badań, zleconych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa.

Jak będzie wyglądał rynek ubezpieczeń za 10 lat? Jak rozwiną się kanały sprzedaży, oferta produktowa czy sposób obsługi klienta? Te pytania postawiła TU Europa ekspertom zaproszonym do udziału w panelach badawczych dot. przyszłości sektora ubezpieczeń. Podczas dyskusji zastanawiano się nad przyszłymi kanałami sprzedaży i produktami ubezpieczeniowymi; wpływem technologii na branżę ubezpieczeniową oraz ochroną czasu wolnego. W ich efekcie stworzono 30 tez badawczych, które następnie eksperci ocenili pod kątem prawdopodobieństwa ich spełnienia w perspektywie najbliższej dekady. W ten sposób wytworzyły się 4 scenariusze rozwoju branży ubezpieczeniowej, opisane w raporcie Foresight – Ubezpieczenia 2030.

  • Pierwszy scenariusz: Data-Driven Insurance

Opiera się na rozwoju narzędzi big data, które umożliwią poznanie zachowań klientów i tworzenie produktów „szytych na miarę”, biorących pod uwagę nowe potrzeby klientów wynikające z powstałych ról społecznych i zawodów. Ponadto, na rynku pojawią się produkty dedykowane osobom 60+.

  • Drugi scenariusz: Re)Ewolucja Hybrydowa

Zakłada on stałą dominację kanału pośrednictwa ubezpieczeniowego, w szczególności agentów, pomimo dalszego rozwoju technologii. Jednak zmieni się sposób obsługi klientów - z tradycyjnego spotkania w biurze agenta na komunikację zdalną.

  • Trzeci scenariusz: Insurances On Demand

Według tego scenariusza mocno rozwinie się oferta produktów krótkoterminowych z elastyczną składką. Zdaniem badaczy, klienci będą ubezpieczać się na minuty. Znaczenia nabierze elastyczność także co do metody płatności. Na popularności zyskają też aplikacje do sprzedaży ubezpieczeń na żądanie, głównie zapewniających ochronę związaną z aktywnością rekreacyjną, turystyczną czy rozrywką.

  • Czwarty scenariusz: Turysta pod ochroną

Scenariusz ten związany jest z przewidywanymi zmianami w zakresie podróżowania i sposobu spędzania wolnego czasu. Eksperci uznali, że klienci pomimo pandemii szybko wrócą do wyjazdów wakacyjnych i city-breaków. Ponadto dojdzie do globalnego skracania czasu pracy, co przełoży się na większe zainteresowanie nowymi formami odpoczynku, w tym podróżowania czy uprawiania sportu, przy rosnącej świadomości ubezpieczeniowej.  

Raport Foresight – Ubezpieczenia 203 jest dostępny pod adresem: https://tiny.pl/rznvh

wstecz