RF wydał Raport o ubezpieczeniach turystycznych

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 11-06-2018

Rzecznik Finansowy opublikował Raport o ubezpieczeniach turystycznych. Powstał on na podstawie skarg zgłaszanych przez turystów na produkty ubezpieczeniowe jak również analizy OWU dostępnych na rynku ubezpieczeń turystycznych.

Raport wynika ze wzrostu skarg konsumentów

- Przystąpiliśmy do przygotowania Raportu, gdyż w 2017 r. zauważyliśmy rosnącą dynamikę napływu skarg, czy to zgłaszanych w ramach porad eksperckich czy oficjalnych wniosków o podjęcia działań - tłumaczy Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy.

W 2017 roku do Rzecznika Finansowego trafiły 243 wnioski o podjęcie interwencji lub wszczęcie postępowania polubownego. To o 56% więcej niż w 2016 r., kiedy było ich 156. Eksperci Rzecznika udzielili też w 2017 r. 228 porad dotyczących problemów związanych z ubezpieczeniami turystycznymi (wobec 197 rok wcześniej).

Zarzuty – liczne wyłączenia i niskie sumy gwarancyjne

Zarzuty stawiane w raporcie odnoszą się do produktów ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży, kosztów leczenia i ubezpieczenia bagażu. Rzecznik zwraca uwagę, że produkty te nie zapewniają turystom wystarczającej ochrony. RF wskazał na takie problemy jak:

  • niskie sumy gwarancyjne w ubezpieczeniach kosztów podróży, które nie zapewniają wystarczającego pokrycia na ryzyko zachorowania za granicą,
  • wyłączenia chorób przewlekłych oraz
  • liczne warunki uzyskania odszkodowania, zwłaszcza w zakresie ubezpieczeń bagażu.

RF zwrócił też uwagę, że w zakresie wyłączeń w ubezpieczeniach kosztów rezygnacji warunki stawiane przez ubezpieczycieli odbiegają od realiów. Jako przykład wskazano warunki uzyskania świadczenia za rezygnację z wyjazdu w przypadku kradzieży dokumentów. Zgodnie z polityką kilku największych graczy na rynku, aby uzyskać refundację zakupu wycieczki, musi dojść do kradzieży w okresie 14 dni przed wyjazdem i zdarzenie powinno zostać zgłoszone policji, podczas gdy urzędowy termin wyrobienia nowego paszportu wynosi 30 dni.

Źródło problemów – sprzedawcy ale i klienci nieczytający OWU

Zdaniem ekspertów z Biura RF, problemy z produktami turystycznymi po części występują z zaniedbań turystów, którzy nie zapoznają się przed zakupem polisy z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, w tym z takimi informacjami jak zakres wyłączeń czy suma ubezpieczenia. Ponadto, mec. Aleksander Daszewski, radca prawny w Biurze RF, wskazywał podczas konferencji prasowej, że często touroperatorzy nie informują dokładnie o ubezpieczeniu, które jest obowiązkowo dołączane do wycieczki.

Zdaniem RF, touroperatorzy, chcąc przygotować atrakcyjne cenowo oferty, szukają oszczędności w ochronie. W praktyce powoduje to, że dołączane produkty mają niskie sumy ubezpieczenia i liczne wyłączenia, a klienci nie są o tym informowani w sposób klarowny i rzetelny jak też o możliwości rozszerzenia ochrony i wyboru bardziej rozbudowanego wariantu. Zmiany w tym zakresie mają wejść w życie z dniem 1 lipca br. wraz z obowiązywaniem ustawy o imprezach turystycznych i usługach powiązanych.

Winę za liczne skargi klientów ponoszą także ubezpieczyciele, odpowiedzialni za konstrukcję produktów i warunki ubezpieczeń. Jak podkreślano podczas spotkania z dziennikarzami, zwłaszcza liczne wyłączenia stosowane w ubezpieczeniach bagażu sprawiają, że uzyskanie odszkodowania z tego tytułu wydaje się być niemożliwe.

Cel raportu – podniesienie wiedzy Polaków o produktach turystycznych

Podczas konferencji, Rzecznik Finansowy podkreślał, że raport powstał, aby pomóc klientom w wyborze właściwych produktów na czas wyjazdu. Stanowi on kompendium wiedzy o rynku ubezpieczeń turystycznych i oferowanych na nim produktów. Na razie nie są planowane żadne inicjatywy ustawodawcze w tym zakresie.

Raport jest dostępny do pobrania w pełnej publikacji i stronie Rzecznika Finansowego pod linkiem.

Pliki do pobrania

wstecz