Raport UFG: wzrosła wykrywalność nieubezpieczonych posiadaczy aut

Dodano: 25-06-2018
Publikator: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował „Raport roczny za 2017 r.” Jako główne działania podejmowane przez UFG w zeszłym roku wymienione zostały: wyższa wykrywalność nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów, rozpoczęcie funkcjonowania TFG, intensyfikacja prac nad bazą CEPiK 2.0.

Wpływy do UFG

Na koniec 2017 r. członkami UFG było 28 zakładów ubezpieczeń, w tym 8 podmiotów zagranicznych funkcjonujących na polskim rynku w ramach oddziału (3) lub swobody świadczenia usług (5). W sumie podmioty te wniosły w ubiegłym roku zagregowane składki w wysokości 195,6 mln zł, z czego kwota wpłacona przez zagraniczne podmioty wyniosła 6,3 mln zł.   

Zgłaszane szkody

W 2017 roku do UFG zgłoszono 6.353 szkód. Jest to o 2,8% mniej niż w 2016 r. Blisko 80% z nich wynikało z braku ważnego OC u sprawcy szkody. Całkowita kwota wypłaconych przez Fundusz odszkodowań, świadczeń oraz rent z tytułu ubezpieczeń OC stanowiła kwotę 93,7 mln zł i była o 0,8 mln zł (0,9%) niższa niż w 2016 roku.

W ubiegłym roku do Funduszu wpłynęło 50 roszczeń z tytułu upadłości zakładów ubezpieczeń. Natomiast UFG dokonywał wypłat z 99 takich szkód, zdecydowana większość żądań obejmowała działalność TUiR „Polisa” S.A. W sumie z tego tytułu UFG wypłacał w 2017 r. kwotę 9,7 mln zł świadczeń (o 3,5% więcej niż w 2016 r.). 

Kontrole UFG i postępowania regresowe

W wyniku kontroli dokonanych w 2017 roku, Fundusz zarejestrował 98 tys. nowych spraw w zakresie braku ważnego ubezpieczenia OC, co stanowiło wzrost o 6,1% r/r. Z kolei do skierowania wezwania o zapłatę doszło w ponad 81 tys. spraw, wzrost o 12,7%. Z tego tytułu do Funduszu trafiło 158 mln zł, jest to o 32% więcej niż w 2016 r. Jak podał Fundusz, wyższa skuteczność identyfikowania nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów jest efektem modyfikacji funkcji bazy Ośrodka Informacji o nowe metody wyszukiwania nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów. 

Na koniec 2017 r. UFG prowadziło 16.441 postępowań regresowych wobec nieubezpieczonych sprawców zdarzeń komunikacyjnych na łączną sumę 45,2 mln zł. Średnia wartość regresu opiewała na sumę 14,4 tys. zł (wzrost o 9,3%).

Baza OI

Na koniec 2017 r. baza Ośrodka Informacji UFG obejmowała 409 mln rekordów. Liczba ta wzrosła o 10,5% w przeciągu 12 m-cy. Odnotowywana jest też zwiększona liczba zapytań o dane zgromadzone w bazie. W 2017 r. do UFG zwrócono się z zapytaniem o dane 607 mln razy, co oznacza wzrost o 39%. Największe zainteresowanie zauważane jest ze strony zakładów ubezpieczeń.

Raport UFG jest dostępny do pobrania w pełnej publikacji.

Pliki do pobrania

wstecz