Przestępstwa ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie

Dodano: 21-12-2020
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

W zeszłym roku wykryto 2249 przypadków wyłudzeń odszkodowań w ubezpieczeniach na życie - wynika z najnowszego raportu PIU „Analiza danych dotyczących przestępstw ubezpieczeniowych ujawnionych w 2019 roku”.

W 2019 r. wykryto 2249 przypadków przestępstw ubezpieczeniowych, które dotyczyły produktów z działu I. Wyłudzenia te opiewały na kwotę blisko 43 mln zł, podczas gdy zakłady ubezpieczeń zebrały w tamtym okresie 21,3 mld zł składki i wypłaciły 18,6 mld zł świadczeń. Wykryte wyłudzenia stanowiły ok. 0,23 proc. wartości zeszłorocznych świadczeń na rynku ubezpieczeń na życie. W 2018 r. wartość ta była równa 0,084 proc.

Zakładom ubezpieczeń z roku na rok udaje się wykryć coraz więcej przestępstw. Jeszcze w 2014 r. były to wyłudzenia o wartości 10,3 mln zł, w 2015 r. – 11,3 mln zł, a w 2016 r. – 13,7 mln zł. W 2017 i 2018 wykryte przypadki miały wartość odpowiednio 17,9 mln zł i 18,1 mln zł. Znaczny wzrost, odnotowany w ubiegłym roku wynika z coraz większej sprawności zakładów ubezpieczeń w tej kwestii oraz dobrej współpracy z organami ścigania. Wzrost wartości jest też związany z rozwiązaniem spraw, w których jedna osoba ubezpieczyła się w wielu zakładach na duże kwoty.

Najwięcej przypadków (50 proc.) przestępczości ubezpieczeniowej dotyczyło leczenia szpitalnego lub operacyjnego. Następnie największą „popularnością” cieszyły się te dot. zgonu ubezpieczonego (27 proc.), poważnego zachorowania (10 proc.) czy trwałego inwalidztwa lub uszczerbku na skutek nieszczęśliwego wypadku (7 proc.). Inne przypadki stanowiły 7 proc.

Pod względem wartości wyłudzeń największy udział miały te dotyczące zgonu ubezpieczonego. Stanowiły one aż 60 proc. wartości wszystkich wyłudzeń w dziale I. Zgon ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku czy poważne zachorowanie to odpowiednio 15 proc. i 12 proc., 8 proc. stanowiły leczenia szpitalne, a inne wyłudzenia – 5 proc.

Zaobserwowano także 66 przypadków opiewających na kwotę 3,5 mln zł, w których przestępczość nie dotyczyła wypłaty świadczeń. Wśród nich wyróżniono:

  • przywłaszczenie składek – 3 przypadki, wartość: 61.758 zł;
  • zawarcie umowy w celu wyłudzenia świadczenia – 8 przypadków, wartość: 3 086 200 zł;
  • zawarcie umowy w celu wyłudzenia prowizji – 44 przypadki, wartość: 214 998 zł;
  • przestępstwa przeciwko dokumentom – 5 przypadków, wartość: 30 460 zł;
  • inne (m.in. pranie pieniędzy) – 6 przypadków, wartość: 125 400 zł.

Przestępcy najczęściej opierali swoje działania na poświadczaniu nieprawdy. Zdecydowana większość spraw (97 proc.) zakończyła się w sposób nieprocesowy. Jedynie 5 proc. przestępców było skutecznych i udało im się wyłudzić pieniądze.

wstecz