PIU: w I półroczu 2017 r. ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym niemal 20 mld zł

Dodano: 11-09-2017
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

W dniu 11 września 2017 r. Polska Izba Ubezpieczeń zaprezentowała wyniki rynku ubezpieczeń po I połowie 2017 r. W tym okresie polscy ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom 19,7 mld zł odszkodowań i świadczeń. To o 8% więcej niż rok wcześniej – podaje PIU.

Zysk netto ubezpieczycieli życiowych za I półrocze 2017 r. wyniósł 1,2 mld zł. Ubezpieczyciele majątkowi zakończyli I półrocze 2017 r. z zyskiem netto 2,6 mld zł. Jak podaje PIU, należny od polskich ubezpieczycieli podatek dochodowy za ten okres wyniósł 606 mln zł, a podatek od aktywów – ok. 300 mln zł.

Jak podaje PIU, 63,8 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki wspierające gospodarkę i finanse publiczne m.in. poprzez krajowe obligacje skarbowe oraz inne papiery o stałej kwocie dochodu. 16,5 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki zainwestowane długoterminowo w akcje i inne papiery o zmiennej kwocie dochodu. Ubezpieczyciele zebrali 1,6 mld zł składek, o 15% więcej niż rok wcześniej.

W I połowie 2017 r. zakłady ubezpieczeń wypłaciły 4,3 mld zł odszkodowań i świadczeń z tytułu ubezpieczenia OC ppm. Oznacza to wzrost o 9,2%, w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. Odszkodowania i świadczenia z autocasco wyniosły 2,2 mld zł, to więcej o 6,5%.

 - Wciąż obserwujemy efekt zeszłorocznych podwyżek cen ubezpieczeń OC ppm. Rynek OC drugi kwartał z rzędu jest rentowny, mimo wyższych wypłat na rzecz poszkodowanych w wypadkach. To czy uda się utrzymać tę równowagę, zależy przede wszystkim od wartości wypłat dla poszkodowanych w przyszłości. Jeśli będą one rosły, rosnąć będą także ceny ubezpieczeń – mówi J. Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Wartość składek z ubezpieczeń majątkowych, nie licząc ubezpieczeń komunikacyjnych, wyniosła w I połowie 2017 r. 8,2 mld zł i była o 15,5% wyższa niż rok wcześniej. Największy udział w składce na rynku majątkowym mają ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów (1,8 mld zł, wzrost rok do roku o 7,8%), ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (1,4 mld zł, wzrost o 15,9%) oraz ubezpieczenia OC (1,1 mld zł, wzrost rok do roku o 6,1%).

- O 17% wzrosły świadczenia związane z ogniem i innymi żywiołami, a trzeba podkreślić, że dane po I półroczu nie zawierają jeszcze odszkodowań za ostatnie nawałnice. Ich koszt szacuje się dziś na około 400 mln zł, co będzie widoczne we wzroście wypłat w kolejnych kwartałach - wyjaśnia Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

Jak podaje PIU, składka z tytułu ubezpieczeń na życie, w badanym okresie wyniosła 12,2 mld zł i było to więcej o 2,4% niż rok wcześniej. Świadczenia z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosły 10,4 mld zł, co oznacza wzrost o 13,6% w porównaniu z rokiem poprzednim.

 - Od pewnego czasu możemy ponownie zaobserwować na rynku wzrost składki z ubezpieczeń inwestycyjnych i oszczędnościowych. Cieszy fakt, że nowe produkty, sprzedawane już pod rygorem nowych regulacji prawnych, znajdują uznanie wśród klientów – mówi J. Grzegorz Prądzyński.

wstecz