PIU: Dane ubezpieczycieli po I kw. 2019 r. Wypłaty odszkodowań

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 13-06-2019
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

Polska Izba Ubezpieczeń przedstawiła dane z sektora ubezpieczeń po I kw. 2019 r. W badanym okresie towarzystwa zebrały 16,4 mld zł składki (wzrost o 0,6% r/r) i wypracowały zysk na poziomie 1,5 mld zł (wzrost o 9% r/r). O prawie 3% spadła kwota przeznaczona na wypłaty świadczeń.

Dział I

Ubezpieczyciele życiowi wypłacili w I kw. 2019 r. ponad 5 mld zł świadczeń. Suma ta jest o 7% niższa od odnotowanej przed rokiem. Największy spadek wypłat (-12,5%) obejmował ubezpieczenia gr. 3. Mimo to z tytułu tych produktów towarzystwa poniosły największe koszty. W sumie posiadaczom polis inwestycyjnych wypłacono w I kw. 2019 r. 2,8 mld zł świadczeń. Niewielki wzrost wypłat nastąpił z kolei w produktach gr. 5, o 5,5%, z 632 mln zł do 666 mln zł.

Dział II

Suma odszkodowań i świadczeń z tytułu ubezpieczeń majątkowych wyniosła 5,1 mld zł. Największy udział w strukturze kosztów miały produkty komunikacyjne (OC i AC). Ich łączny udział wyniósł 73% całej kwoty odszkodowań wypłaconej w dziale II. Z tytułu ubezpieczeń gr. 10 zakłady poniosły koszty w wysokości 2,3 mld zł, a gr. 3 - 1,4 mld zł. W obu grupach odnotowano wzrosty wypłat. Świadczenia z tytułu ubezpieczeń AC wzrosły 7,4%, a OC 2,5%.

W pozostałych grupach ubezpieczeń nastąpiły spadki wypłat w ubezpieczeniach gr. 14-16, łącznie o 22%, oraz wzrost kwoty odszkodowań w ubezpieczeniach ryzyk finansowych, o 22,4%.

wstecz