Koszty zdarzeń drogowych w Polsce w 2015 r. wyniosły 48,2 mld zł

Dodano: 28-12-2016
Publikator: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Kategorie :

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przygotowała raport pt. „Wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec roku 2015, z wyodrębnieniem średnich kosztów społeczno-ekonomicznych wypadków na transeuropejskiej sieci transportowej”, w którym dokonuje podsumowania kosztów związanych ze zdarzeniami drogowymi.

Z danych KRBRD wynika, że w 2015 r. koszty wszystkich zdarzeń drogowych w Polsce oszacowano na poziomie 48,2 mld zł, w tym koszty wypadków drogowych wyniosły 33,6 mld zł, a koszty kolizji drogowych: 14,6 mld zł. Łączne koszty wypadków i kolizji drogowych w 2015 r. w Polsce stanowiły 3% PKB (za 2015 r.), w tym koszty samych wypadków drogowych – 2% PKB (za 2015 r.).

W 2015 r. do jednostek Policji zostało zgłoszonych 32 967 wypadków i 362 265 kolizji drogowych. W wypadkach drogowych poszkodowanych zostało 42 716 osób, w tym 2 938 poniosło śmierć, a 39 778 zostało rannych. W porównaniu do roku poprzedniego, w 2015 r. odnotowano 5,7% spadek liczby wypadków. W roku 2015 nastąpiło zmniejszenie ogólnej liczby ofiar śmiertelnych o 8,2% oraz rannych o 6,5% w porównaniu z 2014 r. Biorąc pod uwagę, liczbę ofiar śmiertelnych od 2006 r., jej spadek wyniósł aż 44%. Wśród ofiar śmiertelnych wypadków drogowych, które miały miejsce w 2015 r., największą grupę (850 zabitych) stanowiły osoby w wieku powyżej 60 lat.

Największy udział w kategorii kosztów wypadków i kolizji drogowych w Polsce w 2015 r., wynoszący 60,9% mają straty produkcji tytułem śmierci bądź niedyspozycji pracownika w pracy. Znacznie mniejszy około 16,3% jest udział kosztów administracyjno-operacyjnych oraz strat materialnych: 18,6%. Pozostałe 4,2% stanowią koszty strat niematerialnych i koszty leczenia.

Koszty jednostkowe wypadków i kolizji drogowych w 2015 r. wyniosły:

  • koszt jednostkowy ofiary śmiertelnej – 2,05 mln zł;
  • koszt jednostkowy ofiary ciężko rannej – 2,3 mln zł;
  • koszt jednostkowy ofiary lekko rannej – 26,7 tys. zł;
  • koszt jednostkowy wypadku drogowego – 1,02 mln zł;
  • koszt jednostkowy kolizji drogowej – 40,5 tys. zł.

Pełny raport jest dostępny na stronie Krajowej Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, pod adresem:
http://www.krbrd.gov.pl/files/file_add/download/393_wycena-kosztow-wypadkow-i-kolizji-drogowych-2015.pdf

Tagi: koszt, wypadek
wstecz