KNF: Analiza dystrybucji ubezpieczeń w 2015 r.

Dodano: 04-10-2016
Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował „Biuletyn Roczny. Rynek ubezpieczeń 2015”. Opracowanie składa się z pięciu części: Informacja o pośrednikach ubezpieczeniowych, Informacje o zakładach ubezpieczeń, Zagregowane dane finansowe, Zagregowane wskaźniki efektywności, Sprawozdanie statystyczne KNF. W dzisiejszym wydaniu dziennika beinsured przedstawimy Państwu dane dotyczące pośrednictwa - rynku brokerskiego i agencji ubezpieczeń, a także dane dot. bezpośredniej dystrybucji ubezpieczeń w 2015 r.

Na polskim rynku ubezpieczeń w 2015 r. działało 17 008 zarejestrowanych agentów wyłącznych, tj. działających na rzecz jednego zakładu ubezpieczeń, z czego większość (59%) sprzedawało ubezpieczenia majątkowe i osobowe, w tym 70% było zobowiązanych do zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Multiagentów było 16 206. Łącznie było ich 33 214. W tym czasie aż 82 244 agentów zostało wykreślonych z rejestru. Przy czym ogół osób wykonujących czynności agencyjne w 2015 r. wynosił 123 770. Znaczący spadek, o połowę, odnotowano wśród osób wykonujących czynności agencyjne dla zakładów ubezpieczeń na życie: z 35 231 (w 2014 r.) do 16 928 (w 2015 r.). Ponad 4 razy wzrosła liczba osób wykonujących czynności agencyjne dla towarzystw z I i II działu, w 2015 r. w tym obszarze pracowało aż 70 598 osób.

W przypadku rejestru brokerów ubezpieczeniowych dla 2015 r. odnotowano niewielkie zmiany względem 2014 r. W sumie na rynku w zeszłym roku działało 1 315 brokerów, z czego 2/3 stanowiły osoby fizyczne. Jako podmioty prawne było zarejestrowanych tylko 477 brokerów. W 2015 r. wydano 128 zezwoleń na prowadzenia działalności brokerskiej.

UKNF podał, że agenci w zeszłym roku uzyskali dla zakładów ubezpieczeń ponad 35,5 mld zł przychodu ze składki, po równo z ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń osobowych i majątkowych. Brokerzy natomiast w 2015 r. uzyskali 5,7 mld zł przypisu składki brutto. 80% tej kwoty stanowiła wartość składki przypisanej w dziale II.

Kanał direct odnotował przypis składki brutto w 2015 r. w wysokości 8 mld zł dla zakładów ubezpieczeń działu I i 2,8 mld zł z ubezpieczeń osobowych i majątkowych. W przypadku sprzedaży ubezpieczeń na życie sprzedaż odbywała się głównie przez pracowników zakładów ubezpieczeń. Natomiast w dziale II znaczenie miały również inne rodzaje sprzedaży bezpośredniej. Pomimo, że największy udział w przypisie składki brutto uzyskanej w kanale direct stanowiły w 2015 r. ubezpieczenia sprzedane przez pracowników, to odnotowano przychód ze sprzedaży ubezpieczeń przez internet (195 mln zł) i telefon (233 mln zł).

Więcej informacji w opracowaniu „Biuletyn Roczny. Rynek ubezpieczeń 2015”, dostępnym pod adresem:
http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_ubezpieczen/Dane_o_rynku/Dane_roczne/dzne_roczne.html

wstecz