GUS: najwyższy wskaźnik koniunktury w sektorze finanse i ubezpieczenia

Dodano: 30-05-2019
Publikator: Główny Urząd Statystyczny

W maju 2019 r. najwyższy poziom koniunktury uplasował się w sekcji finanse i ubezpieczenia. Wyniósł on 28,1, co jest wynikiem nieco mniejszym niż przed rokiem.

Główny Urząd Statystyczny opublikował miesięczny biuletyn dot. koniunktury w wybranych sektorach gospodarki. Wynika z niego, że działalność finansowa i ubezpieczeniowa charakteryzuje się najwyższym poziomem koniunktury, tj. 28,1. Dla porównania na kolejnej pozycji uplasowała się sekcja informacja i komunikacja z wynikiem koniunktury na poziomie 17,8.

W maju br. w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym poprawę koniunktury odnotowywało 39,1% badanych przedsiębiorstw, 3,8% wskazało na jej pogorszenie. W kwietniu dane te wynosiły odpowiednio 31,4% i 3,2%.

„Bieżący popyt i sprzedaż oceniane są nieco bardziej korzystnie niż w ubiegłym miesiącu, diagnozy sytuacji finansowej są zbliżone do optymistycznych z kwietnia. Choć przewidywania dotyczące sytuacji finansowej są bardziej korzystne od sygnalizowanych w ubiegłym miesiącu, prognozy popytu są mniej optymistyczne, a odnoszące się do sprzedaży – zbliżone do formułowanych w kwietniu. Sygnalizowany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Dyrektorzy jednostek planują zwiększenie zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się niewielkiego spadku cen”, czytamy w publikacji GUS.

Co ważne, w sektorze finanse i ubezpieczenia w porównaniu do zeszłego roku zwiększył się odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności. Najczęściej skargi dotyczą niejasnych przepisów prawa. Natomiast największy wzrost odnotowała bariera związana z kosztami zatrudnienia oraz niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej. 

Publikacja „Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2019 (maj 2019)” jest dostępna do pobrania w pełnej publikacji na portalu beinsured.pl.

Pliki do pobrania

wstecz