Europejscy ubezpieczyciele wypłacali 2,7 mld euro odszkodowań dziennie w zeszłym roku

Dodano: 23-12-2016
Publikator: Insurance Europe

Federacja europejskich zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji - Insurance Europe w dniu 20 grudnia 2016 r. opublikowała raport: „European Insurance in Figures. 2015 data”. Przedstawia on najważniejsze dane europejskiego rynku ubezpieczeń za 2015 rok. 

Dane, opublikowane w corocznych raporcie federacji, pokazują, że pomimo niesprzyjającego środowiska gospodarczego, branża ubezpieczeniowa w Europie wypłaciła o 1,6% więcej świadczeń i odszkodowań niż w 2014 r. Z opracowania Insurance Europe wynika także, że towarzystwa ubezpieczeń, prowadzące działalność w Europie, wypłaciły w 2015 r. łącznie 975 mld euro świadczeń i odszkodowań, co daje 2,7 mld euro dziennie.

- Wolumen świadczeń i odszkodowań wypłaconych przez europejskich ubezpieczycieli dowodzi znaczenia ubezpieczeń, które wspierają każdy aspekt życia Europejczyków i prowadzenia biznesu – skomentowała wyniki Michaela Koller, dyrektor generalny organizacji.

Poza tym, z raportu płyną następujące wnioski:

  • Zakłady ubezpieczeń pozostają największymi w Europie inwestorami instytucjonalnymi; w zeszłym roku zainwestowali w gospodarkę 9 897 mld euro.
  • Europejski rynek ubezpieczeń, który jest największy na świecie, w 2015 r. kontynuował tendencję wzrostową, uzyskując przypis składki brutto w wysokości 1 207 mld euro, tj. zachowując dynamikę wzrostu na poziomie 2%.

- Aby być w stanie w dalszym ciągu odgrywać zasadniczą rolę w gospodarce, zakłady ubezpieczeń potrzebują dobrych i solidnych regulacji prawnych. Insurance Europe jest zaangażowane w prace regulatorów i organów nadzoru – zarówno w Europie jak i na świecie, aby zapewnić podstawy prawne, które nie tylko będą chronić posiadaczy polis, ale także pozwolą zakładom ubezpieczeń na szybkie przyswajanie ich produktów i usług do zmieniających się potrzeb konsumentów oraz inwestowanie w sposób, który przyniesie korzyść całej europejskiej gospodarce – dodała Koller.

Raport jest dostępny na stronie Insurance Europe, pod adresem:
http://www.insuranceeurope.eu/sites/default/files/attachments/European%20Insurance%20in%20Figures%20-%202015%20data.pdf

wstecz