Euler Hermes: 69 polskich firm ogłosiło niewypłacalność w styczniu 2017 r.

Dodano: 21-02-2017
Kategorie :

Euler Hermes przedstawił dane za styczeń 2017 r. dot. niewypłacalności polskich firm. Wynika z nich, że 69 polskich firm w ubiegłym miesiącu podało informację o niewypłacalności. Jest to wzrost o 44% w porównaniu do danych z ubiegłego roku.

Procentowo największy wzrost liczby niewypłacalności w porównaniu do stycznia ub. roku nastąpił w budownictwie. „Liczba ogłoszonych niewypłacalności była wysoka aż w trzech sektorach gospodarki – oprócz budownictwa także w sektorze wytwórczym oraz usługowym. Dotychczas problemy we wspomnianych sektorach przeplatały się, a obecnie wystąpiły równolegle. Nie świadczy to o wspólnych przyczynach tej skomasowanej liczby niewypłacalności, czyli czymś na kształt ogólnego kryzysu, a raczej o ich nałożeniu się. Były to m.in. koniec i tak niezbyt udanego sezonu w budownictwie, a w handlu szybsze niż w latach ubiegłych „sprawdzam” - kto zarobił a kto stracił na świątecznym szczycie zakupowym w IV kwartale” – wyjaśnia Tomasz Starus, członek zarządu Euler Hermes odpowiedzialny za ocenę ryzyka.

Dokładnie 1/3 niewypłacalności polskich przedsiębiorstw spośród opublikowanych w styczniu przypadków miała formę postępowań restrukturyzacyjnych. „Nie wszystkie postępowania naprawcze kończą się powodzeniem. Sama zmiana prawa do tego nie wystarczy – gdyż pomimo uproszczenia procedur, wytyczenia kilku gotowych scenariuszy, de facto zmniejszenia w stosunku do poprzedniego prawa naprawczego możliwości obstrukcji ze strony wierzycieli, to… ostatecznie o powodzeniu i tak decyduje nie prawo, ale realia ekonomicznie w danym przypadku. Także to, czy znajdą się chętni i środki na finansowanie kosztów tego postępowania” – ocenia Tomasz Starus.

Największa liczba omawianych przypadków niewypłacalności opublikowanych w styczniu miała miejsce w woj. mazowieckim, małopolskim i śląskim. Jak wskazuje ubezpieczyciel, niewątpliwie o jakimś lokalnym zjawisku narastania problemu niewypłacalnych firm można mówić w odniesieniu do województw Polski południowej i południowo-wschodniej, a przede wszystkim małopolskiego (+8), śląskiego (+6), podkarpackiego (+6) czy lubelskiego (+5). W województwach tych problemy z płynnością finansową miały równie często firmy produkcyjne i budowlane, często handlowe, dużo rzadziej natomiast usługowe. Całkowicie odmienną charakterystykę miały niewypłacalności firm w woj. mazowieckim – zdecydowanie dominowały tu przypadki firm usługowych, także handlowych – a sporadycznie produkcyjnych.

wstecz