Consultia przedstawiła wyniki osiągnięte w 2016 r.

Dodano: 16-02-2017

Multiagencja ubezpieczeniowa Consultia Sp. z o.o. przedstawiła wyniki Spółki osiągnięte w 2016 r. Jak podaje, łączny przypis składki jaki został odprowadzony w 2016 r. za jej pośrednictwem i współpracujących z nią Partnerów do Zakładów Ubezpieczeń wyniósł 131,5 mln zł, zapewniając tym samym dynamikę na poziomie 152,8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Spółka osiągnęła przychody na poziomie 21,92 mln zł, w porównaniu do 2015 r. były one wyższe o 30,9%. W analizowanym okresie Spółka odprowadziła do agentów prowizje w kwocie przekraczającej 13,5 mln zł, co oznacza wzrost 33,7%.

Zdaniem Zarządu Consultii, osiągnięte wyniki są wielce satysfakcjonujące, a przyjęty na rok 2016 plan mający na celu osiągnięcie 120-125 mln zł przypisu składki został przekroczony.

Consultia wypracowała największy wolumen przypisu składki dla Grupy PZU (PZU, Link4) 69,3 mln zł, przy dynamice 188,2%, Grupy Ergo Hestia (EHM, MTU, YCD) 21,6 mln zł, z dynamiką 148,0%, Grupy AXA (AXA, Liberty) 10,7 mln zł, z dynamiką 127,0% oraz Grupy Generali (Generali, Proama) 10,6 mln zł, z dynamiką w wysokości 79,1%. Aktywnie rozwijała się również współpraca z Warta w ramach której wypracowano przypis składki na poziomie przekraczającym łącznie 7,5 mln zł, a także Grupą VIG (Compensa, InterRisk) 4,5 mln oraz Gothaer - 2,9 mln. Największe dynamiki sprzedaży (wykraczające poza średnią firmy za dany rok) Consultia odnotowała w: PZU (300,1%), Link4 (183,7%), MTU (172,9%), YCD (171,15%), Allianz (168,1%), Generali (167,7%) oraz Gothaer (155,6%) i Warta (155,3%).

„Wpływ na w/w wyniki miało kilka czynników. Jest to zarówno rozwój organiczny, ale także, co należy podkreślić wprowadzone przez towarzystwa podwyżki składek. O ile efekt podwyżek i jego wpływ na wynik jest zrozumiały to najbardziej jednak cieszy zwiększenie własnej efektywności sprzedażowej. Dynamika w liczbie polis w roku 2016 wyniosła 127,4% względem roku 2015, co przełożyło się na 262 tys. polis zwartych z udziałem i za pośrednictwem Partnerów Consultii” – podaje multiagencja w podsumowaniu za 2016 r.

Zarząd Consultii, na 2017 r., zakłada przekroczenie przypisu składki w wysokości 180 mln zł. „Wyzwaniem natomiast będzie przebicie progu 200 mln zł, z którym to zadaniem będziemy chcieli się mimo wszystko zmierzyć. Powyższe prognozy oparte są jedynie na samodzielnym rozwoju i nie przewidują one w swoich założeniach innych alternatywnych możliwości skokowego zwiększenia naszej ekspozycji na generowany przypis. Konsekwentnie utrzymana zostaje w ryzach polityka pogłębiania naszej aktywności poprzez podnoszenie efektywności sprzedażowej z Partnerami oraz pracy nad jakością portfela dostarczanego ubezpieczycielom. Bez emocji obserwowane są także ruchy konsolidacyjne. W tym aspekcie będziemy szli własną, opracowaną już drogą bez zbędnego obciążania spółki dodatkowymi i krępującymi zobowiązaniami finansowymi” – zapowiada multiagencja.

wstecz