Banki 2020 – raport o sytuacji ekonomicznej banków

Dodano: 21-05-2021
Publikator: Związek Banków Polskich

Związek Banków Polskich opublikował coroczny raport środowiska bankowego, oceniający kondycję sektora bankowego w minionym roku. Jest to dwudziesty ósmy taki raport. Wykonawcą opracowania jest Warszawski Instytut Bankowości, który tworzeniem raportu zajmuje się od lat.

Opracowując raport korzystano z różnorodnych źródeł informacji. W zakresie sytuacji makroekonomicznej powoływano się na dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Finansów oraz Narodowego Banku Polskiego. Wyniki sektora bankowego zostały zaprezentowane na podstawie informacji pochodzących z Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego.

Opracowywanie obecnego raportu pierwszy raz miało miejsce w specyficznej sytuacji, związanej z pojawieniem się recesji gospodarczej w kraju oraz przedłużającego się okresu przynajmniej częściowego zamknięcia gospodarki w wyniku pandemii COVID-19. Prawie wszystkie działania w sferze publicznej w minionym roku, w tym także działania regulacyjne wobec sektora bankowego, były nacelowane na zarządzanie kryzysem spowodowanym pandemią i ograniczaniem negatywnych skutków całkowitego wywrócenia dotychczasowych warunków prowadzenia działalności gospodarczej, funkcjonowania relacji społecznych, funkcjonowania instytucji państwowych, szkół, uczelni, ochrony zdrowia i tym podobnym.

Raport prezentuje najważniejsze zmiany stanu prawnego i zmiany instytucjonalne w sektorze bankowym w 2020 roku, które miały wpływ na działalność banków.

Ostatni rozdział Raportu Banki, jak co roku, został poświęcony „Szansom i wyzwaniom” dla sektora bankowego. W kontekście 2021 roku więcej mówić można o wyzwaniach stojących przed bankami niż o szansach w najbliższej przyszłości. Może to wynikać po części z nadmiernie pesymistycznego spojrzenia na aktualną sytuację w sektorze bankowym. Warto w tym miejscu podkreślić, że zaprezentowane przed rokiem obawy dotyczące 2020 roku potwierdziły się. Z zeszłorocznej listy szans i zagrożeń nie zostały przewidziane tylko duże obniżki stóp procentowych wprowadzone przez Narodowy Bank Polski w pierwszej połowie 2020 roku.

Raport dostępny jest w pełnej publikacji na portalu beinsured.pl.

Pliki do pobrania

wstecz