Czego najbardziej boją się Polacy?

Autor: Agnieszka Nykiel

Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń
Polska Izba Ubezpieczeń i Deloitte stworzyły raport pt. „Mapa ryzyka Polaków”. Analiza przedstawia najistotniejsze troski Polaków i wiążące się z nimi potrzeby ubezpieczeniowe.
Czytaj więcej

Rynek bancassurance po I kw. 2021 r.

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport dot. sektora bancassurance po I kw. 2021 r. Z danych wynika, że po I kw. 2021 r. składka pozyskana przez banki w Dziale I wyniosła 0,97 mld zł, natomiast w Dziale II: 0,57 mld zł.
Czytaj więcej

TU Europa zbadała możliwe kierunki rozwoju sektora ubezpieczeń

Publikator: informacja prasowa
Data-Driven Insurance, Re)Ewolucja Hybrydowa, Insurances On Demand lub Turysta pod ochroną to możliwe scenariusze rozwoju branży ubezpieczeniowej, opracowane w toku badań, zleconych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa.
Czytaj więcej

Skutki związane z brakiem ważnej polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Publikator: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Liczba wystawionych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wezwań do wniesienia opłaty w związku z brakiem ważnej polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wzrosła w 2020 roku. Było ich 199 tys., czyli o 58 proc. więcej niż w roku 2019.
Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7    204