Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Dodano: 13-08-2014
Publikator: Dziennik Ustaw

Stan prawny na dzień 12 sierpnia 2014 r.

Kodeks cywilny  reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Tytuł XXVII reguluje umowę ubezpieczenia. Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

Pliki do pobrania

wstecz