Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Dodano: 01-09-2017
Publikator: Dz. U. 2017 poz. 1509

W dniu 1 września 2017 r. zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zmiany mają na celu doprecyzowanie wybranych przepisów, które do tej pory budziły wątpliwości interpretacyjne oraz zdefiniowanie działalności „zarządzanie nieruchomościami” oraz „pośrednictwo w obrocie nieruchomościami”. Ponadto, nowelizacja nakłada na pośredników nieruchomości kary za brak ubezpieczenia OC.

Kopia polisa OC ma być dołączana przez pośredników nieruchomości do operatu szacunkowego lub umowy o dokonanie wyceny nieruchomości. Za niespełnienie obowiązku posiadania ważnego ubezpieczenia OC na pośredników nieruchomości i przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie szacowania nieruchomości mogą zostać nałożone sankcje finansowe w wysokości od dwukrotnego do pięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oszacowanego dla roku poprzedzającego stwierdzenie naruszenia. Natomiast w przypadku zarządców nieruchomości, wysokość kary będzie dwukrotnie wyższa.

„Zróżnicowanie wysokości kar pieniężnych wynika z minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC przewidzianej dla przedsiębiorców wykonujących czynności z zakresu szacowania nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami” – podano w uzasadnieniu projektu nowelizacji. Kary będą przyznawane przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej. Od decyzji przysługuje przedsiębiorcom odwołanie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ustawa weszła w życie w dniu 1 września 2017 r.

Pliki do pobrania

Tagi: oc, pośrednictwo
wstecz