Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Dodano: 01-01-2016
Publikator: Dziennik Ustaw

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Dz.U. 2015 poz. 1844

Ustawa co do zasady weszła w życie w dniu 1 stycznia 2016 r.

 

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2016 r.

Pliki do pobrania

wstecz